• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
14
79
G.7
313
782
G.6
7562
3162
5993
0573
0600
6416
G.5
6286
2103
G.4
43616
91135
77360
48557
74166
48099
62355
92273
59958
38512
07162
31345
50028
61058
G.3
70853
33236
10627
65529
G.2
29784
53755
G.1
58242
94149
DB6
390264
672720

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
96
81
G.7
567
367
G.6
8715
1882
2844
5234
2927
4245
G.5
1128
6322
G.4
44630
17869
56139
47032
92397
72680
76953
93888
66172
00748
30528
56418
07040
97579
G.3
88573
06887
66309
12478
G.2
71007
48581
G.1
43618
78865
DB6
246385
496750

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
43
41
G.7
004
712
G.6
0821
9334
7760
8362
2444
4714
G.5
9636
8988
G.4
18081
64488
47841
13299
81918
80456
13703
77180
69733
44417
22375
65888
83133
01569
G.3
32223
14176
77192
66909
G.2
67876
57227
G.1
44115
89282
DB6
984658
691996

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
24
63
G.7
030
122
G.6
2335
7262
9184
8443
5467
3221
G.5
6551
4606
G.4
45694
85342
32996
27496
19273
94056
71712
29816
14769
14100
22165
27379
11789
84398
G.3
19872
13877
05581
69632
G.2
41171
00804
G.1
19967
45302
DB6
632127
651237

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
48
92
G.7
989
687
G.6
6811
0815
9989
3304
7022
7116
G.5
4128
9835
G.4
46858
05935
64452
40758
29989
51520
21806
43566
87260
52024
11688
28680
18140
48780
G.3
19967
58722
96687
45239
G.2
20938
43971
G.1
60758
63739
DB6
760075
141768

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
14
86
G.7
002
261
G.6
8620
0787
8507
8996
6538
1694
G.5
8031
0105
G.4
37453
65199
00412
75170
51173
24730
52722
11213
29972
55217
20530
79291
03913
77531
G.3
30949
03464
33046
18134
G.2
13230
13179
G.1
60610
94925
DB6
591812
315157

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
68
24
G.7
827
456
G.6
6286
0592
6719
5452
1467
0776
G.5
1472
5007
G.4
36231
51116
94763
58228
35666
43316
01490
02239
30362
09722
98883
92773
71062
01853
G.3
76392
37304
36280
05994
G.2
28963
62055
G.1
96947
14788
DB6
112673
433694

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
75
36
G.7
395
226
G.6
0298
7528
1106
5858
3336
7742
G.5
1663
3320
G.4
79230
79372
24005
28168
85905
23699
35689
18937
45709
30077
38432
39505
64032
48635
G.3
00979
51198
02253
43824
G.2
03290
17928
G.1
70416
58333
DB6
353596
545102

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
83
55
G.7
993
881
G.6
7837
9281
7632
7479
1702
1026
G.5
4581
3013
G.4
54835
19743
25038
96823
66738
07087
62528
94561
56356
22289
62222
79227
37557
96276
G.3
66070
35839
06949
69566
G.2
32589
41152
G.1
98040
67643
DB6
250989
820567

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
18
14
G.7
816
019
G.6
5690
8795
9271
0827
1431
0903
G.5
1184
7899
G.4
25127
36982
23571
36368
33112
59197
07002
73965
87074
13764
63663
38230
25513
81020
G.3
52234
08719
33140
58061
G.2
07330
86232
G.1
32139
41616
DB6
253924
279089

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 493