• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
40
20
G.7
609
882
G.6
9029
3598
6203
7382
5262
2356
G.5
4945
7998
G.4
99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356
67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119
G.3
85610
29149
62573
01348
G.2
95635
24173
G.1
45372
09839
DB6
606910
914754

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Huế
Phú Yên
G.8
27
38
G.7
126
296
G.6
4985
6976
9871
4423
3251
2795
G.5
9685
2418
G.4
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
G.3
32955
70010
03549
00582
G.2
78620
18167
G.1
16671
07816
DB6
612558
805515

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
99
28
G.7
421
878
G.6
7882
5296
4816
3596
7058
5620
G.5
7923
6025
G.4
84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973
05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
G.3
13529
14437
49291
89394
G.2
76009
57621
G.1
46458
98481
DB6
063642
120125

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
78
22
G.7
757
889
G.6
4542
4527
1162
9707
3762
2979
G.5
1877
2714
G.4
83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476
51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686
G.3
35873
49759
28427
20934
G.2
21051
88379
G.1
71606
14739
DB6
233556
507273

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
99
27
G.7
684
391
G.6
7100
1569
9478
4160
2650
7433
G.5
9331
0865
G.4
61686
41332
55649
58912
59169
95541
43031
09797
19375
55425
19851
49083
52093
59006
G.3
94088
54941
24600
02792
G.2
44475
55770
G.1
31182
35241
DB6
047033
464825

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
08
87
G.7
095
037
G.6
6480
9099
7565
0418
7218
3524
G.5
0394
2217
G.4
59637
94976
77129
78516
81414
71941
99930
28397
11624
99375
92909
47559
62402
41204
G.3
41284
65655
58980
31972
G.2
51582
85071
G.1
24112
97256
DB6
481223
405124

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
33
04
G.7
317
616
G.6
7187
2713
7557
2655
6658
1572
G.5
0318
4936
G.4
94577
43397
66451
11023
47963
64739
50716
73068
79684
36730
57807
92480
66736
99645
G.3
38864
87318
13088
83922
G.2
49937
51181
G.1
44019
91314
DB6
944069
378382

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
98
55
G.7
779
267
G.6
0261
9758
2818
3045
0781
7498
G.5
9573
1462
G.4
72467
00104
35684
90801
37619
43397
31023
05723
38768
01244
44219
32898
10847
62812
G.3
21713
69994
47210
70400
G.2
41700
55542
G.1
97938
15503
DB6
685529
930074

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
16
56
G.7
422
558
G.6
1148
8089
0973
1778
2416
0584
G.5
3011
5669
G.4
55731
52560
69523
72775
27511
82400
90663
39060
12607
26836
37622
25943
39967
10578
G.3
95243
59148
07252
90098
G.2
51791
62615
G.1
76935
01760
DB6
357049
028771

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
63
91
G.7
707
805
G.6
9993
0621
7361
2289
1979
7974
G.5
3034
3664
G.4
63380
23177
92561
13153
12850
44757
00294
10100
02347
58430
01675
91668
61210
89545
G.3
93777
64244
00472
14829
G.2
18273
14580
G.1
87985
25269
DB6
858556
302438

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 434