• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
38
53
G.7
625
136
G.6
4266
1483
6227
5090
9838
3011
G.5
4595
0358
G.4
73373
22111
32189
37012
11188
39184
94366
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
G.3
26283
55020
92820
03400
G.2
07672
24105
G.1
50967
75694
DB6
376288
079141

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
87
18
G.7
358
801
G.6
6293
6893
4074
7569
5629
0448
G.5
8000
8180
G.4
61937
72964
18762
40163
35144
82281
00325
49183
34667
48371
30306
60120
38104
19207
G.3
76971
03266
88895
51652
G.2
71757
74618
G.1
68436
50207
DB6
974705
071817

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
21
32
G.7
676
135
G.6
8382
1928
4825
6297
3151
9672
G.5
6481
0041
G.4
88261
36944
46755
29869
97776
08550
90834
64626
01260
65255
18021
42499
93762
43655
G.3
51527
87849
94640
37834
G.2
37431
27972
G.1
77913
03101
DB6
771195
307809

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
37
59
G.7
749
808
G.6
0240
4795
1514
0410
3313
2453
G.5
2484
7360
G.4
52336
90491
19984
50941
94722
96923
35582
61217
90747
34245
58683
06155
67239
16741
G.3
21428
63358
28852
56385
G.2
51857
52636
G.1
33851
20960
DB6
783630
268682

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
94
80
G.7
726
378
G.6
7284
6608
1646
3441
1602
8071
G.5
1063
8756
G.4
36984
62749
35919
08615
96569
95084
47473
12633
22267
65292
11167
07586
10000
87806
G.3
59400
20757
57510
91767
G.2
81764
62470
G.1
20653
81930
DB6
493305
358287

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
51
50
G.7
046
672
G.6
4739
6118
7678
3741
8117
8665
G.5
7107
4014
G.4
89083
72529
16053
50891
38943
00398
15995
24315
96607
96150
93376
62568
61190
68578
G.3
04288
61066
24442
97294
G.2
90316
40397
G.1
19469
94712
DB6
594322
936589

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
68
58
G.7
732
903
G.6
9440
4397
6370
1546
3902
2575
G.5
4592
4877
G.4
87821
10927
91628
84597
44629
71209
62739
98314
40675
68481
93280
93276
66915
88152
G.3
28618
47402
09681
61502
G.2
10722
59119
G.1
35923
13440
DB6
488036
327032

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
52
51
G.7
686
290
G.6
8867
5969
0066
2261
2988
7918
G.5
5162
5194
G.4
35810
22644
65047
64627
32853
64059
67131
88427
25839
07001
11929
67031
73994
37250
G.3
88157
56365
03385
67397
G.2
64979
58133
G.1
18007
09709
DB6
052774
990337

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
56
33
G.7
984
681
G.6
2965
6993
1635
5298
3764
8961
G.5
3963
3794
G.4
19922
44807
28006
49810
23958
74557
91125
67057
55106
09588
41565
48165
88663
13659
G.3
14669
45033
49070
40505
G.2
06147
34380
G.1
41668
97990
DB6
957707
918341

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
03
98
G.7
305
980
G.6
8852
9240
3440
9666
3933
1369
G.5
7254
6016
G.4
06716
55256
51633
38841
30527
14003
96922
17878
81211
39958
82857
99176
91703
40693
G.3
18716
43747
28595
04057
G.2
82063
88803
G.1
33901
15174
DB6
128273
016494

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 206