• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
70
02
84
G.7
212
694
842
G.6
9417
5711
0405
6911
8521
4071
5825
9059
8601
G.5
0915
4316
5368
G.4
33677
81463
02759
93356
64091
79065
70166
64296
82467
29853
31368
33181
02508
10885
64353
72671
75957
81905
14247
79672
90458
G.3
66696
27905
34889
10520
39678
48069
G.2
42591
34263
50876
G.1
39360
09223
58135
DB6
488382
291649
084716

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
93
68
65
G.7
182
413
178
G.6
4139
0619
1824
1563
9698
6043
4003
5892
0070
G.5
0028
6813
5968
G.4
93800
02587
23716
27876
52455
18952
91369
42431
31699
21582
37687
66001
02192
44004
18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102
G.3
25578
03989
27069
81394
88869
94860
G.2
32720
84650
35061
G.1
91906
67983
76555
DB6
370295
643993
531531

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
73
20
31
G.7
090
054
366
G.6
0799
7180
7162
5548
0541
8354
5310
0424
3016
G.5
8382
9256
4812
G.4
48637
07396
09822
15642
66331
82716
26302
46334
93736
73591
26263
43640
37014
77876
32311
37940
21347
71857
97900
77309
06614
G.3
60145
37801
61144
60909
57308
67141
G.2
71505
84283
30522
G.1
50730
07799
10681
DB6
527815
187240
107700

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
26
19
27
G.7
361
911
298
G.6
4768
3034
4309
1977
5627
0912
6959
3103
4846
G.5
5130
4575
9805
G.4
95126
35692
11929
49048
75451
71323
85311
80200
43902
71855
66893
32248
64843
21686
71031
49325
41957
64763
19714
77118
48648
G.3
10761
21681
94260
32982
20451
58587
G.2
07744
33458
10456
G.1
08462
42174
33800
DB6
671811
438348
341328

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
58
54
34
G.7
958
460
672
G.6
4330
9203
0346
0681
1666
2510
6281
3032
0371
G.5
7885
8656
4789
G.4
86226
51558
88772
83180
29788
67499
36455
72871
93683
84449
69165
27082
53716
38297
34933
47817
75718
43158
64538
05372
33345
G.3
87897
65968
99537
90711
35193
52039
G.2
31691
14410
56237
G.1
07507
14001
05680
DB6
965159
005801
449099

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
67
70
16
G.7
678
957
833
G.6
2094
1141
6417
8190
7577
2157
2976
1706
4388
G.5
4292
9545
8588
G.4
65173
78299
93159
92922
74804
95807
95836
90504
16907
70428
44044
88410
17076
83617
88682
72502
27546
16702
36831
62989
06517
G.3
74927
58240
22324
05042
09982
07470
G.2
20648
09029
29674
G.1
83998
07006
59251
DB6
546657
182719
713125

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
54
63
18
G.7
267
016
389
G.6
5511
6912
0865
2377
9542
4213
6853
0238
7419
G.5
8415
5677
0486
G.4
87098
65269
42853
90005
50579
69678
63874
65304
87975
14167
56922
80933
22585
61123
24377
68834
61625
62838
67163
56869
49398
G.3
24448
60017
26402
38805
79773
40365
G.2
40124
13248
91041
G.1
93408
13000
23143
DB6
935145
111270
300191

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
47
10
10
G.7
924
401
754
G.6
1346
5972
9337
6256
6670
7056
4415
9447
2636
G.5
1626
6538
7380
G.4
89364
84662
17274
94777
06052
15108
81209
41836
69234
50421
78686
43987
09679
23412
92550
01122
72791
39788
68306
56386
44189
G.3
00435
14671
32618
18105
53589
64948
G.2
47346
69803
96631
G.1
94084
17120
39413
DB6
884887
386946
717533

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
13
04
69
G.7
836
944
248
G.6
6099
5040
5450
2979
1214
3335
4924
2841
7660
G.5
4013
8844
8465
G.4
74734
74403
04855
35397
20973
78566
44233
80102
37972
29942
80376
01112
37323
35415
35923
35902
07437
52229
83406
44333
55607
G.3
18370
76189
38789
25250
42009
68239
G.2
59132
78117
82345
G.1
14296
85254
75993
DB6
018482
027714
464744

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
75
33
00
G.7
974
713
054
G.6
0502
3686
2724
4887
9632
0129
3578
6292
4910
G.5
1535
7243
6139
G.4
59180
62843
85719
76255
30838
97527
33735
48403
97902
65478
27856
48216
99762
88792
38263
80228
07119
70090
53860
04016
33320
G.3
84463
50844
55079
46823
30960
27956
G.2
52464
68265
83015
G.1
41591
93073
37926
DB6
823499
430681
462624

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1039