• XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4

Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
70
74
05
G.7
712
739
536
G.6
4071
8283
6568
3743
6840
4417
2183
4509
0681
G.5
5962
2772
2117
G.4
72678
40543
35253
11335
71950
77517
24240
84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203
82272
02907
22110
78435
34374
20109
87186
G.3
88588
26760
02128
74044
92634
34239
G.2
49423
08556
63179
G.1
75677
34133
49894
DB6
199613
120705
405901

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
08
98
51
G.7
023
866
783
G.6
8407
2486
7309
5945
4917
5145
1676
9043
4465
G.5
4536
3508
9421
G.4
00176
32605
16273
79995
49821
45990
95935
18524
94853
87015
01540
79144
00551
53351
27150
67563
29511
44994
99874
48634
67910
G.3
82507
80108
10513
46375
04115
43628
G.2
29088
83480
80851
G.1
26393
05581
03394
DB6
363263
698207
003168

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
22
22
29
G.7
282
645
909
G.6
3080
9205
5717
1039
4733
4589
2864
0032
8396
G.5
6253
1758
4912
G.4
40718
43431
76361
66430
21401
33022
60115
34404
28623
57654
86322
85751
38103
06552
52168
61409
63564
83826
16376
78596
63021
G.3
63171
90951
78423
92282
99636
37343
G.2
70858
77006
56605
G.1
35704
60167
70130
DB6
488615
761195
553182

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
56
58
89
G.7
000
024
910
G.6
0996
6453
9276
0651
8355
5328
5552
9845
9505
G.5
4331
3420
7258
G.4
04649
66127
87110
52165
92721
58840
84922
85207
71397
62778
43017
57742
18028
82489
54772
89449
49877
68263
28593
34553
96610
G.3
41618
74878
96553
11411
10940
17892
G.2
76766
63931
32948
G.1
86543
75584
10720
DB6
444232
357105
713865

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMN Th4 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Cần Thơ
Sóc Trăng
Đồng Nai
G.8
18
52
85
G.7
028
463
924
G.6
0038
0021
1586
9900
9347
6534
6201
2260
7872
G.5
9385
1548
9259
G.4
59068
00918
85188
81587
17770
65581
40756
50721
10794
51947
90106
76057
00739
82260
94063
01655
31947
05412
70720
84475
03737
G.3
28374
51145
16822
56493
75181
13317
G.2
65185
22025
62553
G.1
01149
15182
52618
DB6
278205
830388
541219

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
14
81
28
G.7
839
843
119
G.6
1654
8513
9728
2153
6385
1188
1387
6890
2803
G.5
3884
7236
1421
G.4
85754
59374
36442
32416
64628
26146
92522
30133
36087
11433
57665
56578
84630
97006
98405
43198
50263
60619
86881
06500
47133
G.3
14284
12769
65157
24258
75464
38705
G.2
23540
64504
74562
G.1
29988
27502
83782
DB6
692979
483354
389352

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
G.8
13
60
86
G.7
000
789
694
G.6
9303
4178
5107
3801
3250
1912
1948
7838
9112
G.5
8202
3238
2833
G.4
93778
40023
87524
43141
89111
58924
66619
87118
90791
39025
62000
27767
35313
39258
44372
89734
92196
29996
51465
31917
03491
G.3
89234
55433
53665
85888
58028
07835
G.2
61863
35289
99629
G.1
78084
01473
81343
DB6
615564
192219
776985

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
46
80
96
G.7
909
826
545
G.6
8666
0262
8233
4197
7050
4705
1291
5962
7628
G.5
8117
4536
9124
G.4
39620
79125
83705
94297
89528
46315
24391
83262
97592
69731
74622
35262
94775
56252
42721
63060
59172
72832
68084
39652
61375
G.3
93829
40180
90011
09558
89474
57633
G.2
71621
03979
34164
G.1
01949
42380
82600
DB6
699594
560695
583791

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
13
59
29
G.7
944
563
278
G.6
0008
2508
2960
6365
4863
8989
6602
3696
8043
G.5
1281
3591
4899
G.4
96286
39499
78873
47306
13074
84324
32540
98866
11604
49524
20163
11755
86574
96772
12525
74858
94156
24667
43625
28907
63207
G.3
20694
84464
09236
04395
20573
26070
G.2
56306
25738
35666
G.1
65292
57530
01489
DB6
378270
610166
787744

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
G.8
40
88
95
G.7
760
396
036
G.6
9376
9060
0669
0054
9078
9607
8524
8183
0702
G.5
8224
8104
7939
G.4
39438
27826
10782
26308
97128
67362
60208
58142
49648
82959
59552
20397
27393
29307
11920
33137
23724
80712
67506
53162
44280
G.3
38345
85975
48895
47793
58600
00734
G.2
82287
91491
38955
G.1
31521
03395
49723
DB6
913567
466591
004645

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cần Thơ , soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Nai , soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Sóc Trăng , soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 487