• XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
88
00
41
G.7
369
669
673
G.6
1464
8333
9756
0206
6114
5822
8907
2361
3430
G.5
1043
8682
9415
G.4
88693
41064
57262
08728
44717
22871
01116
60520
43851
79420
44585
84774
75146
43425
87166
66017
76128
33577
57596
41936
77316
G.3
45877
33638
50400
55097
78394
52178
G.2
00012
85576
38917
G.1
52841
81313
54600
DB6
209528
553973
281284

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
88
21
78
G.7
591
191
055
G.6
8779
2807
4040
5062
5184
0776
6342
9634
1151
G.5
7945
4461
9195
G.4
83890
13265
81956
79040
94032
90734
22128
70074
04820
45288
97208
31795
50303
25312
86420
45945
09929
29661
96917
73192
98851
G.3
44305
12312
78080
97303
04512
21592
G.2
46290
42203
78501
G.1
90179
03028
93653
DB6
318541
483319
503415

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
36
13
78
G.7
580
508
431
G.6
3777
3623
2289
2193
7393
0332
1968
3503
6916
G.5
0316
3410
1802
G.4
39988
02853
85218
12828
86114
51426
31278
64229
13687
32079
00117
84172
67414
24438
57283
46346
73632
50181
70078
50106
39658
G.3
48242
18495
28703
18208
22784
48813
G.2
65719
15514
16307
G.1
24734
65872
94482
DB6
882923
252065
053642

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
04
11
51
G.7
698
134
366
G.6
2769
0792
5217
5475
4706
5131
4800
1047
2833
G.5
3117
3953
6828
G.4
27765
26650
95497
21405
41017
36482
70176
53202
95267
47400
93265
69471
63907
17801
23988
62791
88042
35132
21852
54721
53291
G.3
85078
69225
26160
84704
25608
33661
G.2
21881
58566
70296
G.1
72233
05148
64826
DB6
225457
208737
921610

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - KQ SXMN Th5 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 5 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
13
54
17
G.7
614
123
342
G.6
5744
4938
6581
6185
4506
3020
5686
9413
9280
G.5
9865
5378
5223
G.4
68942
27306
31610
84629
07887
42883
81958
97757
06529
30891
07412
80442
92123
38036
94584
10343
50280
77610
10182
15617
51617
G.3
39451
81406
51959
49806
43187
79281
G.2
41483
84095
10034
G.1
14063
91714
36652
DB6
112746
378409
248108

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
84
11
91
G.7
559
572
757
G.6
5186
6640
4299
1259
4415
6129
3518
7467
1938
G.5
1031
9392
3686
G.4
14885
71709
44623
44568
56369
36973
92340
89830
08606
61843
63048
72454
89229
86723
30479
60935
02769
16025
54737
69614
05611
G.3
78669
45096
43318
59090
82508
45496
G.2
24396
04734
98768
G.1
19222
54436
39532
DB6
303624
833642
160296

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
88
71
46
G.7
649
431
139
G.6
9027
3472
6894
0917
6308
5861
5209
5330
3584
G.5
7736
6886
7290
G.4
94073
00739
57662
07327
42860
15150
61199
07968
40224
50235
70842
94719
87442
42477
52297
32015
47224
42491
51198
86376
85789
G.3
80031
28424
00483
45028
78446
89439
G.2
55364
07700
51115
G.1
28595
48218
33253
DB6
818663
171510
241898

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
81
73
68
G.7
170
267
791
G.6
8861
1986
1312
1280
7236
1292
1243
6241
9479
G.5
8991
8003
6925
G.4
98194
20844
60920
58567
85147
63824
71643
90750
51158
35890
81861
81532
99425
17342
72156
18634
00553
41689
28329
86092
05249
G.3
65867
89686
41563
10409
02023
28134
G.2
86265
40327
74738
G.1
35300
53477
31450
DB6
772404
764175
962539

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
34
34
63
G.7
279
478
874
G.6
6542
1032
5290
1576
7479
2161
3525
0601
0736
G.5
6701
3721
7553
G.4
21385
13056
27515
51874
29720
82980
28545
41882
01193
32686
89778
07353
91587
78193
97431
05985
16763
50772
86408
71517
53705
G.3
27754
12420
79900
22396
14782
95662
G.2
29875
59364
21157
G.1
99318
18051
98030
DB6
374629
831043
186526

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
G.8
48
08
99
G.7
052
738
612
G.6
1911
4717
3461
9138
3781
2073
8240
3877
3750
G.5
8674
6273
0129
G.4
38444
58421
52193
62228
18791
59275
92611
54606
34070
61606
44151
77942
23503
26216
96194
90523
88229
70911
83976
28660
91341
G.3
24076
81978
23047
56472
44547
67309
G.2
64077
98608
13160
G.1
66713
28150
60905
DB6
167566
110946
025605

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS An Giang , soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Thuận , soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Tây Ninh , soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 668