• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
47
36
G.7
054
509
G.6
9294
5261
0376
1321
2597
1148
G.5
3032
6098
G.4
41559
64798
00259
20075
08644
56602
90932
41836
48533
52122
47223
24606
23090
66967
G.3
16139
33695
28343
71370
G.2
61241
62918
G.1
74216
84545
DB6
944394
127372

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
01
00
G.7
527
845
G.6
0786
0917
1979
7615
0422
8536
G.5
4674
6330
G.4
01639
45273
63543
47778
08796
21887
43138
47723
24481
44655
75164
14523
78673
11825
G.3
96187
83915
93987
37190
G.2
92146
44788
G.1
08287
02248
DB6
454123
053869

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
87
15
G.7
330
589
G.6
6403
2051
1271
5529
8909
5181
G.5
1213
6900
G.4
14962
08176
17189
01582
07424
20768
25733
02445
93108
55095
48178
11292
44652
72643
G.3
16707
86246
90585
16428
G.2
68611
94307
G.1
68831
02445
DB6
611547
445451

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
75
48
G.7
292
847
G.6
5616
6320
1374
4706
7040
9275
G.5
3168
8597
G.4
80315
67568
31199
07542
88966
59470
16631
41498
63647
06535
04495
69050
12906
82494
G.3
31490
15893
70887
48180
G.2
96997
92368
G.1
87240
53263
DB6
125098
480177

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
66
43
G.7
408
306
G.6
7724
6926
1331
9327
6358
1878
G.5
7454
7986
G.4
54231
01623
63510
98865
48265
60155
24356
07781
03565
03365
69419
13417
53466
72224
G.3
01209
70699
46852
85169
G.2
30384
95209
G.1
94591
17301
DB6
459870
878327

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
61
40
G.7
229
016
G.6
3430
3199
7405
6412
3626
3463
G.5
2592
0481
G.4
34497
47078
42670
50162
63968
93154
39775
84488
19649
88401
80324
93667
24395
05974
G.3
53336
97778
12980
57413
G.2
78933
13733
G.1
18504
83610
DB6
628497
097951

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
58
90
G.7
116
413
G.6
4783
0210
4172
8334
2286
5586
G.5
7871
2791
G.4
52123
87312
31236
06495
48869
91420
73087
80517
99269
18982
98013
94999
04523
10224
G.3
62856
31058
83653
75586
G.2
13475
49435
G.1
06180
54981
DB6
066469
896989

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
39
81
G.7
344
113
G.6
7161
0215
3882
2370
1994
5831
G.5
1488
1372
G.4
37431
82023
14376
19492
84291
08573
21075
30899
15716
50209
84913
61805
05175
37715
G.3
15651
85802
44261
03655
G.2
69411
30560
G.1
97408
66737
DB6
982711
970808

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
57
05
G.7
249
149
G.6
4823
6242
6561
2382
2792
4208
G.5
4161
8245
G.4
86875
94077
18197
76625
47079
41012
59821
63299
56199
75451
91296
84922
22211
67748
G.3
33916
45705
23577
42214
G.2
09762
66271
G.1
66230
90564
DB6
237601
689870

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
97
45
G.7
594
760
G.6
4813
6446
5591
7428
1792
3928
G.5
4170
4526
G.4
74981
20861
20377
51372
00122
38922
50104
66471
55791
65166
38094
58854
82199
90736
G.3
22491
80138
59125
05699
G.2
70383
54449
G.1
57197
08567
DB6
682302
443868

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 241