• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
68
31
G.7
666
040
G.6
1016
1680
4157
4421
2997
1332
G.5
9339
3592
G.4
00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997
88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855
G.3
48461
64982
36917
79633
G.2
58726
42236
G.1
32244
41271
DB6
796653
174378

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
08
28
G.7
077
563
G.6
4612
9537
9032
3305
0793
0740
G.5
4132
1032
G.4
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
G.3
39895
27890
05284
65956
G.2
13907
44688
G.1
93501
62864
DB6
568906
268790

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
24
45
G.7
939
417
G.6
3649
4563
4513
6345
5519
6561
G.5
6904
2880
G.4
87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733
12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691
G.3
69652
64299
73692
90539
G.2
86266
13877
G.1
25406
71905
DB6
582736
295701

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
71
25
G.7
791
178
G.6
8016
5845
6641
0626
8847
9330
G.5
8333
5570
G.4
76266
58915
83942
30142
16296
42274
41019
10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243
G.3
42910
06816
07448
54334
G.2
41741
10749
G.1
77206
75155
DB6
386421
356096

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
12
41
G.7
470
211
G.6
8935
8762
3623
7849
8302
9731
G.5
9364
6675
G.4
84160
33412
88430
84858
74289
94751
05396
11827
05468
22854
96457
93592
35113
48913
G.3
48196
33335
77535
78857
G.2
38852
58698
G.1
86655
20693
DB6
572718
183890

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
93
92
G.7
252
222
G.6
0884
2351
3227
7744
7028
9056
G.5
1103
7095
G.4
25716
87014
88748
16084
34905
36546
90045
84107
24530
72086
35356
28185
69579
12910
G.3
46051
10987
11053
08576
G.2
11028
17869
G.1
76741
96394
DB6
310882
815527

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
62
45
G.7
873
794
G.6
7824
6731
7888
9221
6640
0247
G.5
7425
0485
G.4
34197
80434
37673
62479
03060
19576
10479
68909
35138
42560
12236
69453
39070
52659
G.3
24384
18862
32724
39359
G.2
43124
76667
G.1
61008
84602
DB6
020365
906516

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
08
05
G.7
901
743
G.6
5364
9982
3204
3734
0350
8280
G.5
3495
2763
G.4
45254
95283
33178
52953
65944
69771
51146
42413
65158
75743
73179
61994
80985
40058
G.3
08062
57383
85601
92417
G.2
81423
27789
G.1
30917
41747
DB6
253246
090256

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
90
33
G.7
694
928
G.6
8329
8572
3666
3024
4248
4646
G.5
5035
5125
G.4
40045
84826
10606
28327
19538
52046
40178
45060
34446
27323
20449
71103
03943
83577
G.3
22579
94535
39372
70062
G.2
03552
40022
G.1
23842
70469
DB6
683516
759299

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
71
95
G.7
902
048
G.6
1382
1489
1863
3049
3012
1596
G.5
4852
4560
G.4
04323
03733
02133
25500
25922
40764
57116
06452
86494
44319
25287
33594
29804
49314
G.3
74922
25136
65835
15353
G.2
15013
21356
G.1
37641
76119
DB6
265909
284555

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 421