• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
56
76
G.7
575
753
G.6
9839
2663
1499
3361
6384
8795
G.5
4415
1317
G.4
13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538
09886
41676
60527
88914
36171
18658
01009
G.3
10184
22367
48097
12364
G.2
47264
65445
G.1
33941
06117
DB6
942153
870469

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
70
47
G.7
386
103
G.6
7699
6329
5533
6291
6329
5441
G.5
0152
3196
G.4
98668
07496
94343
44426
30447
53501
37867
87952
90216
21124
16366
24628
35601
41523
G.3
77273
15282
27855
13168
G.2
39499
74107
G.1
32037
55196
DB6
029256
221235

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
40
94
G.7
528
613
G.6
3451
4777
7439
2830
2810
5868
G.5
7967
1253
G.4
89836
25851
16180
61788
84339
07207
20931
50144
97410
54058
44688
62643
54876
95209
G.3
30740
08678
31173
46490
G.2
74140
19022
G.1
93808
75794
DB6
022074
304450

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
76
18
G.7
722
095
G.6
6514
1027
3885
2576
0652
0538
G.5
0888
6743
G.4
18228
95491
44394
75111
31105
71660
57128
14228
48975
73789
33510
27073
11356
51319
G.3
71895
18453
11113
77247
G.2
09204
71447
G.1
19295
75472
DB6
676212
644367

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
16
71
G.7
507
636
G.6
4677
8459
2560
6120
8454
3523
G.5
1682
3503
G.4
89409
54176
84428
44392
97976
82992
36841
98437
57965
69248
33929
36226
27425
03271
G.3
87639
75997
52703
99754
G.2
32338
94693
G.1
98238
09749
DB6
633266
691820

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
21
88
G.7
595
758
G.6
3329
2833
8149
0864
5029
7870
G.5
8371
8301
G.4
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
G.3
87544
69980
50069
26641
G.2
60761
38356
G.1
95955
44355
DB6
824337
150322

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
75
93
G.7
166
415
G.6
2530
1086
8470
9055
5514
3547
G.5
8090
0322
G.4
33953
67099
83887
01498
57686
35947
90557
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
G.3
75467
76992
43649
02529
G.2
81335
18365
G.1
54251
24790
DB6
269222
828046

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
44
49
G.7
734
755
G.6
4725
9809
3674
9713
8641
7574
G.5
6024
3075
G.4
11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080
G.3
37442
40891
71394
61856
G.2
81952
62457
G.1
88662
77232
DB6
130603
330108

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
13
97
G.7
287
693
G.6
9537
7714
3105
7981
8104
2230
G.5
1921
1178
G.4
13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036
41598
29984
46664
75572
34631
91774
12290
G.3
34925
13902
46103
63930
G.2
31479
18198
G.1
96357
29288
DB6
244246
784144

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
57
74
G.7
923
423
G.6
7926
1615
6535
5353
9460
9431
G.5
9127
7325
G.4
02374
82690
39630
89440
59510
01851
79959
22251
40824
65920
38354
54630
25458
32381
G.3
12146
21671
36868
82548
G.2
99334
21634
G.1
71539
62060
DB6
830914
350639

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 250