• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
85
10
G.7
561
051
G.6
7747
4773
2732
0771
0835
5522
G.5
5616
8853
G.4
86968
98597
20329
39263
91472
57511
78923
51307
31411
47717
19125
01820
56204
84288
G.3
52215
86220
38703
82700
G.2
99676
24000
G.1
22251
36741
DB6
435963
178793

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
37
94
G.7
504
970
G.6
0567
5353
1843
6385
5350
0858
G.5
8483
0559
G.4
57671
05063
29176
47758
40630
55334
22526
52313
85381
60276
51441
81905
80389
78244
G.3
25698
59921
77309
33202
G.2
28340
46963
G.1
76749
86240
DB6
070260
611139

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
54
51
G.7
004
193
G.6
1764
6186
5061
9603
5395
9836
G.5
7982
8424
G.4
91860
80802
80447
19634
23175
69543
05370
97207
88248
35483
36737
21803
89451
46872
G.3
42203
85651
85881
72221
G.2
22951
12698
G.1
87188
12421
DB6
441233
883565

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
56
49
G.7
367
424
G.6
8489
7372
0601
5922
2522
0672
G.5
5333
7125
G.4
50694
00752
39212
26339
05461
90585
78096
99300
16073
07443
83220
08332
30236
04631
G.3
49346
29346
82893
93018
G.2
85354
40939
G.1
26445
63661
DB6
003276
307552

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
67
95
G.7
384
990
G.6
6504
9252
5174
3124
1159
0107
G.5
8345
4179
G.4
62727
00787
69743
22785
85864
62718
71123
71563
56225
31068
48769
39926
62354
20364
G.3
59409
63296
90980
01399
G.2
54626
30240
G.1
26209
49698
DB6
696483
758352

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
75
49
G.7
686
655
G.6
9031
9922
8382
0341
1977
7953
G.5
7322
3829
G.4
26441
03551
30677
86488
09847
16786
80121
41795
97747
74935
24682
48353
80196
21552
G.3
91342
69634
15721
65767
G.2
84870
12777
G.1
87199
28695
DB6
569916
992395

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
37
21
G.7
470
195
G.6
4898
7574
7741
9518
3480
4012
G.5
4933
9895
G.4
13679
02243
62414
49122
95901
66622
03609
08314
17861
38792
05024
19800
80574
79852
G.3
35490
89263
58675
06782
G.2
42589
72888
G.1
37734
24115
DB6
032944
019125

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
92
84
G.7
637
071
G.6
4242
9713
3866
7912
6465
1988
G.5
8217
8665
G.4
73752
97053
11117
91142
13661
21099
25445
11143
12677
45506
30090
96731
09001
13210
G.3
47269
49616
55073
12843
G.2
55386
13913
G.1
96039
82765
DB6
551882
445153

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
82
78
G.7
196
039
G.6
7859
0714
6334
5714
2728
3027
G.5
7315
5555
G.4
97994
76928
88262
28229
21406
47887
93043
82288
81597
07119
53246
49467
77938
18650
G.3
85893
18615
95795
50155
G.2
52869
80651
G.1
31363
91162
DB6
477124
594992

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
54
79
G.7
026
051
G.6
7782
5732
2144
1609
1576
8910
G.5
9816
2683
G.4
34009
83614
81235
79487
87030
75168
51220
84403
54082
30779
02441
15191
46991
23060
G.3
85028
47635
46113
79318
G.2
35271
55932
G.1
18498
39863
DB6
879542
662055

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1028