• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
76
26
98
G.7
599
345
978
G.6
1731
0234
3585
1773
4197
8002
9228
3053
9514
G.5
0901
0110
2694
G.4
41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586
35456
86803
88757
65084
99917
76141
34641
91447
75644
16375
63365
08545
93752
53057
G.3
54981
15530
80135
79713
14392
45874
G.2
64773
02248
80817
G.1
45249
99482
81031
DB6
743731
723196
528265

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
85
29
22
G.7
572
238
937
G.6
1335
7712
6775
3233
2187
5313
0242
9428
3402
G.5
3439
4394
3045
G.4
68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234
86451
87875
11667
07722
69745
07651
28930
93940
97284
30461
85152
19381
72136
75088
G.3
49008
60352
31406
10873
66040
73912
G.2
50882
19553
27479
G.1
14190
00801
32367
DB6
315368
622760
293317

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
58
03
22
G.7
184
205
814
G.6
3775
4556
8178
4995
7015
3920
9429
2796
0412
G.5
1821
1005
1824
G.4
38643
43910
14177
24681
69758
59053
73026
10513
26297
74068
30005
14481
38077
19027
55968
53846
67624
44994
33290
03800
13892
G.3
79201
91384
17197
76926
59036
66767
G.2
91674
71145
62239
G.1
86987
64554
90592
DB6
530836
399953
951703

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
01
29
45
G.7
797
228
982
G.6
0089
8307
5921
8132
7445
4194
3645
7702
2570
G.5
4063
8716
3560
G.4
05885
45403
20665
79072
08027
99277
42748
03184
77105
60600
85214
07014
79111
94019
52860
99756
04281
30940
38884
56877
68278
G.3
61241
17652
09708
53175
50753
12626
G.2
78379
53426
22482
G.1
72180
41598
90037
DB6
804309
945974
209766

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
81
65
98
G.7
482
010
140
G.6
8721
6938
1970
9649
4100
0803
5545
3859
8378
G.5
7685
5096
3767
G.4
87318
50151
93814
92411
37569
12975
69958
00065
61175
29503
39362
31997
48598
70909
06409
36949
05462
36465
17029
04742
98636
G.3
83520
09114
74486
99464
40132
06574
G.2
83731
59875
44693
G.1
19500
76706
63621
DB6
965664
553129
303715

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
35
76
05
G.7
174
232
776
G.6
6818
0146
3599
3260
9364
9502
3350
3528
8217
G.5
7645
4840
5023
G.4
33363
13104
96268
50222
48419
86081
51105
62735
22178
75929
61740
59902
34296
06606
27787
62033
62458
66925
25549
67771
18412
G.3
52352
55771
93285
60602
18627
43693
G.2
67901
45733
92989
G.1
88017
84681
69250
DB6
930459
012355
225208

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
24
82
41
G.7
481
517
372
G.6
3775
7765
1953
9302
3526
7540
5536
5693
6203
G.5
4768
7712
5653
G.4
66206
05638
30670
04739
36473
84612
46137
29107
07390
03282
18918
85063
69702
23469
00687
18097
75123
97246
48617
20262
64683
G.3
04655
05602
08267
49383
91426
24980
G.2
85140
53821
31803
G.1
32498
90270
92022
DB6
408415
876196
172512

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
73
48
19
G.7
994
273
115
G.6
1794
8613
0903
1262
9702
6921
4248
0900
4089
G.5
9381
2236
0429
G.4
13521
18058
41044
59358
34126
97676
89717
65901
00065
60088
62818
28614
20263
76810
20172
63559
26645
57742
53077
11981
03503
G.3
19179
06581
18833
75503
82589
67826
G.2
43772
22190
24899
G.1
02436
31476
67258
DB6
363913
100662
779683

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
24
03
36
G.7
761
314
775
G.6
5175
8280
8849
7570
8705
2863
0899
4437
3690
G.5
2688
8111
4660
G.4
90595
65452
59333
28291
24117
42108
91342
37912
83910
42601
34299
67601
22689
46856
48846
67847
92016
52451
72153
41240
39446
G.3
77739
10692
05665
03179
91071
78011
G.2
91943
59784
00593
G.1
21794
77336
54702
DB6
101095
798559
213760

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
44
06
01
G.7
857
083
428
G.6
5305
9228
9780
5623
5013
2029
1535
1364
9771
G.5
8490
7615
6892
G.4
28011
01911
72099
46765
94656
50959
83556
78028
26729
98130
08388
60132
46579
25097
02435
45046
87200
24100
14533
34873
70735
G.3
27887
74775
06077
36191
11567
02641
G.2
89607
40878
14374
G.1
10922
23728
80497
DB6
790235
365567
583491

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1830