• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
34
39
91
G.7
408
092
394
G.6
8025
2843
9390
0821
6855
5787
5123
1659
8802
G.5
8287
1698
7623
G.4
69846
14385
48388
64139
20663
48158
70952
15102
42050
21245
01385
56052
53993
24525
96562
89061
63061
98085
72694
17820
99524
G.3
40003
72932
16583
43735
40607
13607
G.2
41978
13895
62869
G.1
27347
63451
99189
DB6
314708
893275
514829

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
27
88
87
G.7
442
729
834
G.6
0360
5972
6287
1931
2872
7349
2465
9090
3817
G.5
9768
1726
8940
G.4
23524
73877
07476
60551
24894
91577
21005
90144
01237
61395
59414
84550
47718
87640
57080
50289
60222
67457
05136
74270
88028
G.3
27300
30113
21416
10005
07341
78529
G.2
66835
38187
33616
G.1
57388
62938
85730
DB6
551880
010787
214903

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
71
03
38
G.7
473
901
528
G.6
4355
7356
7109
2856
9925
6008
5734
6054
5028
G.5
6843
9656
3032
G.4
15156
19558
19080
87021
65743
88071
10125
81443
66689
32407
08465
92523
83599
66965
03764
83786
48064
05151
76790
16803
45119
G.3
78920
38273
26846
97207
79714
32857
G.2
52362
48334
60201
G.1
30608
67972
15757
DB6
453096
416230
231231

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
45
41
46
G.7
583
750
932
G.6
6992
5685
1486
3181
3362
9282
5714
1310
1679
G.5
7911
8947
0922
G.4
21093
52911
12559
18910
42509
30222
77558
22053
79935
22144
52367
26676
09248
41421
68494
23052
37372
53744
01051
48185
58118
G.3
01359
33290
98515
56423
62492
87918
G.2
38281
11129
83567
G.1
04919
05798
85725
DB6
902049
649443
478525

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
71
87
53
G.7
520
599
387
G.6
7213
3172
9075
6825
7567
8460
0373
2403
7908
G.5
3302
7260
8155
G.4
57353
85264
38479
72567
47470
99543
02232
17644
55526
72816
79757
78782
97719
43105
32668
75408
79297
86321
65777
17649
98261
G.3
86710
35019
26838
44226
70784
41488
G.2
38028
07450
03002
G.1
30276
23761
68064
DB6
995566
474416
253227

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
40
08
17
G.7
125
201
093
G.6
6835
1883
6126
0879
5153
8400
6049
4067
8466
G.5
0693
9118
9651
G.4
61777
72533
32569
43946
95610
48848
50963
73004
39588
26051
82408
27139
87993
46275
19228
95815
51769
70109
50028
51101
15313
G.3
79129
30277
12799
79748
23610
20996
G.2
81571
10228
53937
G.1
53230
56005
52447
DB6
903286
608857
935354

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
60
91
16
G.7
695
167
301
G.6
6311
4289
7612
5970
9373
7882
4483
1221
1747
G.5
0302
2773
7532
G.4
38271
61657
18815
20683
92803
38443
85620
27958
63384
00168
28400
02372
53731
71333
78674
22633
98303
54846
63028
52911
56828
G.3
25279
86314
37481
19943
70948
68333
G.2
44579
38110
17150
G.1
18797
35379
65631
DB6
570346
879953
149395

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
23
85
90
G.7
867
994
128
G.6
4779
7430
4229
5084
6673
5667
4187
9309
1386
G.5
1287
1580
9608
G.4
77755
35132
14815
29731
63328
75746
63164
25833
27887
62092
36528
79714
41460
63986
13587
73450
97994
37907
33985
25952
23780
G.3
85582
46334
28340
10439
48740
96402
G.2
17448
39174
90554
G.1
09992
74350
65516
DB6
889630
717101
722484

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
22
60
13
G.7
766
497
557
G.6
5906
3213
7955
3475
9213
7223
4615
6237
3521
G.5
7208
1552
8615
G.4
73190
33319
15645
92653
89267
64357
66271
03184
60843
05923
11367
02679
18854
79640
14665
41168
71834
88247
39857
33742
09577
G.3
03172
18742
69030
65815
63720
80792
G.2
70730
24984
87717
G.1
96532
81171
72057
DB6
052677
848688
560986

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
76
51
28
G.7
874
762
786
G.6
9290
8477
8111
7283
4594
1494
7538
2162
1468
G.5
1170
7540
3084
G.4
58442
97749
37470
40057
29875
30772
51378
81159
00117
53791
28326
43638
80748
51940
89065
54147
12522
49818
29007
38322
76180
G.3
55500
92963
79903
52347
30367
16157
G.2
26089
56669
37468
G.1
22091
92833
48403
DB6
923362
856626
451605

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 548