• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
14
29
83
G.7
101
544
916
G.6
6988
4386
7319
1694
8493
8738
6616
0762
1394
G.5
3535
9063
2325
G.4
33982
90916
40327
88014
65365
54072
02773
91458
14307
83394
68317
62301
89178
85993
24153
96792
77875
17125
74955
54645
02515
G.3
82924
78594
85241
15965
81721
67606
G.2
40422
04106
93955
G.1
92717
71964
29553
DB6
108205
431608
177254

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
74
69
37
G.7
692
304
818
G.6
8799
7813
4322
4614
7926
0708
1898
5841
7470
G.5
9179
7745
3737
G.4
45770
36049
85885
60888
33865
30401
16510
86337
20282
17592
53947
19957
33558
88395
23896
92793
15291
01158
26362
06972
59681
G.3
11006
93358
74366
78094
59579
18291
G.2
75063
00149
58057
G.1
82578
44414
33982
DB6
849019
645326
521241

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
73
79
93
G.7
438
965
375
G.6
2652
1618
0597
7056
5195
1836
0151
7666
8931
G.5
7629
0573
9735
G.4
90243
93793
88576
98790
27609
52081
10308
43782
33434
16496
65993
21798
57973
02362
48698
45800
64819
58116
17978
46740
50119
G.3
02214
89743
18588
66095
07149
22741
G.2
75773
89045
96904
G.1
24246
83069
49218
DB6
755621
755513
524019

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
34
40
19
G.7
469
538
747
G.6
1765
8406
6489
3704
6451
1698
9314
6826
8537
G.5
9959
6324
2412
G.4
08283
18735
58437
25270
11311
41507
54035
21282
45629
57898
94736
78967
49620
69251
12658
41002
89756
02555
97700
13562
80174
G.3
93308
32109
14905
15181
41528
99804
G.2
71997
45838
01217
G.1
48030
54775
95975
DB6
100164
454635
961258

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
79
43
08
G.7
994
019
416
G.6
7683
1750
4399
0695
8907
3670
1960
6807
8855
G.5
5163
9194
8202
G.4
83674
43933
28016
40662
65336
02893
66989
68554
96752
89234
74785
54458
43234
13948
59099
30162
25926
26160
87403
34114
45979
G.3
92554
42920
90511
40726
13703
36009
G.2
80048
90361
62448
G.1
15708
79892
87631
DB6
993153
045852
807337

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
71
20
19
G.7
438
502
487
G.6
0983
6249
7830
4611
9974
9091
6567
8375
8188
G.5
1112
8348
0292
G.4
66470
41167
86126
75494
57277
11258
54945
42667
83446
06131
00686
57677
25149
46392
49282
69055
46105
76463
93901
77634
96864
G.3
33472
89414
09848
52945
46283
33278
G.2
24311
18967
53338
G.1
73063
95472
89676
DB6
492297
521232
058785

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
08
01
45
G.7
851
087
969
G.6
9450
0756
5066
6915
7943
0633
8362
9255
4462
G.5
0069
7424
1753
G.4
64122
02005
85981
66909
16722
62491
61035
53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838
67531
82468
95536
86312
35784
68006
03972
G.3
92051
32259
36158
46976
77229
38654
G.2
02139
35291
99687
G.1
81216
19498
24043
DB6
391426
500767
918861

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
20
49
02
G.7
526
707
186
G.6
2762
3276
3567
1615
7456
0409
2629
3117
3938
G.5
9989
6497
8463
G.4
98865
25572
77240
63030
02381
13033
79431
70871
46610
72882
65733
31551
99321
90355
24809
73731
48282
69902
61518
60019
33392
G.3
51034
49649
63925
28127
37517
39266
G.2
84140
36602
48329
G.1
69325
06859
33190
DB6
751499
890232
848488

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
17
90
30
G.7
941
006
096
G.6
7179
4095
7772
8577
4278
4166
2163
4260
9996
G.5
7991
6212
8110
G.4
44775
85068
73261
74524
61878
43991
67628
66673
53589
59904
76715
50273
81445
94104
82987
46754
42208
50440
19628
43515
28992
G.3
42372
47346
18828
97768
96390
17790
G.2
03844
59734
76451
G.1
10701
46067
64283
DB6
820491
835625
182968

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
75
73
07
G.7
838
146
714
G.6
2052
5358
0033
5360
2815
6283
9964
9486
0272
G.5
2129
5214
1370
G.4
22657
78872
99561
37045
95520
84016
37139
14220
92710
07252
03703
20758
27029
12926
09732
05315
62014
47278
39003
04156
08477
G.3
75935
31234
52437
37278
91109
22196
G.2
82353
06581
02853
G.1
11152
78961
03625
DB6
962651
411227
855406

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 296