• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
72
95
34
G.7
753
676
170
G.6
3589
7395
3819
6827
9830
1100
6800
0373
0843
G.5
4481
3459
9175
G.4
64736
04608
40344
39275
95741
95178
43631
67545
80521
87351
03600
43584
10154
41535
86375
65313
19367
84325
03535
40098
01233
G.3
10268
78091
87882
85803
58393
47738
G.2
01658
72867
78244
G.1
43848
87841
47569
DB6
572177
141337
648431

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
15
81
74
G.7
108
694
101
G.6
7632
0465
5085
2012
4405
7969
2049
6413
3260
G.5
5232
3384
0897
G.4
80529
38130
93197
80980
65274
19372
25201
41474
43467
98369
08316
49955
04474
11279
30057
97202
52250
68736
05314
54135
90392
G.3
17283
35464
09246
98156
92400
44999
G.2
51723
18015
28939
G.1
45638
47482
25181
DB6
241962
284703
444642

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
91
54
68
G.7
794
027
360
G.6
7300
2723
6364
0639
8684
7604
6060
7485
0399
G.5
5849
6315
1565
G.4
21204
72180
73318
80686
32033
72980
11525
41047
66629
72556
93538
76455
88793
36272
68309
05634
25939
46040
70695
43509
80000
G.3
86900
23886
57779
89774
49416
47248
G.2
17318
89264
68142
G.1
36637
34173
93481
DB6
578368
054207
875326

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
21
60
96
G.7
128
663
241
G.6
2764
0406
5662
9894
7487
1569
5618
0288
6622
G.5
6740
3281
8950
G.4
83826
71525
75611
49484
70385
62417
73500
82833
23953
03747
77730
61003
27585
10875
58829
77768
14294
04874
86162
33932
94038
G.3
18081
49464
70224
16314
15186
73581
G.2
01770
15885
63932
G.1
44194
74496
20566
DB6
374688
241559
213526

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
22
97
31
G.7
179
935
367
G.6
0297
3244
7846
4205
4920
5093
9654
5774
5762
G.5
8626
3216
0659
G.4
49139
56992
77386
63298
37315
26615
85954
81034
57871
92294
70750
14630
99503
23850
87482
57835
32409
85068
70706
29152
72005
G.3
96965
01802
20042
33202
74256
31489
G.2
14202
21129
62100
G.1
50877
87067
38926
DB6
925135
078640
538064

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
91
11
87
G.7
365
903
699
G.6
8247
1634
5823
3696
5933
9675
6100
9651
4649
G.5
8361
4534
2794
G.4
15995
32232
60209
70985
20735
32832
41444
08480
14737
07640
05585
53127
38267
61679
78674
53380
71734
87687
75192
89576
17000
G.3
83381
42863
34032
85367
42938
18590
G.2
57750
61060
46951
G.1
47773
27288
68297
DB6
924807
940953
045109

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
27
57
93
G.7
131
501
385
G.6
1098
7894
7981
0138
8365
4855
9533
9410
0832
G.5
1691
1587
2709
G.4
78032
81761
83269
33219
49406
79012
79494
90618
88286
15180
90339
13766
40157
09247
15564
87219
55126
77599
37141
55265
95395
G.3
50525
55711
93508
17819
11046
55018
G.2
13554
33188
59833
G.1
04570
28309
08985
DB6
717252
687319
932166

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
13
99
39
G.7
053
457
502
G.6
7523
3120
8730
5903
5521
4493
4410
9804
5924
G.5
3788
1580
1667
G.4
58225
73835
59728
54635
99982
20652
82362
16283
77152
87544
07747
57557
29021
54532
13448
59317
12860
79919
86743
62068
46714
G.3
84206
12533
27094
42375
76891
62062
G.2
53550
05410
48047
G.1
67948
05632
97966
DB6
984849
693262
999061

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
97
98
75
G.7
366
036
748
G.6
8574
2056
7385
5403
8045
4878
6259
2217
2720
G.5
5744
8840
4064
G.4
20008
14231
83037
75229
91491
39161
13314
91012
21925
41703
00827
75267
82627
62740
55614
65626
84162
26986
89162
20515
86181
G.3
71099
55739
32304
34245
26444
09081
G.2
96265
26183
30460
G.1
24641
49283
25391
DB6
633459
703929
427695

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
13
71
83
G.7
000
762
852
G.6
2101
2453
9449
1373
9264
9945
9301
0392
9016
G.5
0201
6800
0755
G.4
18798
57793
82219
06053
21546
39305
38834
89372
83421
63197
11762
67033
91701
44626
03453
85386
16074
47736
62147
65235
23625
G.3
44289
24405
76255
24271
63736
72287
G.2
57358
16006
50175
G.1
76532
82194
96507
DB6
970015
828994
559299

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 205