• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
92
04
75
G.7
659
071
505
G.6
0634
5677
2264
6071
2480
5910
7819
7407
4619
G.5
1595
0183
4398
G.4
78307
77246
25486
76918
62641
43196
57902
70720
76971
96233
37065
72536
72690
02591
94092
80338
38634
00549
98381
97234
48369
G.3
37860
15736
17745
74410
28134
01010
G.2
83677
92093
03030
G.1
95011
52819
34315
DB6
324226
048453
845391

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
47
42
54
G.7
445
332
737
G.6
7925
9532
6634
6476
8862
5612
2958
5448
3696
G.5
5559
4370
6073
G.4
42217
13031
78887
46483
32841
26874
34032
53216
73288
03818
24289
87713
63227
18559
67644
06393
29284
74834
88267
06764
17261
G.3
98309
31231
50438
80350
07563
64868
G.2
23509
56005
77542
G.1
27269
55551
77757
DB6
932249
454170
014420

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
28
64
04
G.7
826
208
970
G.6
1727
8527
7698
3242
4071
3672
5477
0377
7029
G.5
2108
9145
5373
G.4
09674
46476
53461
08650
74495
40785
36767
47095
82103
60806
83259
52070
73904
66874
15631
44590
56831
89011
45562
08897
81892
G.3
44864
66941
16018
78388
44931
71089
G.2
35557
63449
14367
G.1
96640
26794
21957
DB6
893906
143375
133100

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
38
73
53
G.7
873
960
497
G.6
5200
6851
4246
4640
3394
2169
0828
1662
7740
G.5
3131
4970
4734
G.4
91483
56385
95009
88816
48564
48164
72460
97271
42800
09251
00976
34607
33647
90854
27138
70735
59422
20957
56406
69016
12174
G.3
66629
06124
10693
96549
93874
80256
G.2
64027
47086
49396
G.1
89449
42595
56673
DB6
608191
635487
309853

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Trà Vinh
Bình Dương
Vĩnh Long
G.8
60
13
27
G.7
657
238
348
G.6
7816
5818
8128
5496
4354
7107
4007
6827
3201
G.5
6476
0242
2919
G.4
06097
50110
75409
10031
50301
21670
02690
78120
99792
59427
15554
69924
84564
91106
83970
81115
73891
42267
46510
14621
52228
G.3
81417
80230
84756
16739
30726
64744
G.2
77977
27753
09077
G.1
77139
26274
16984
DB6
867187
681259
518800

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
83
32
90
G.7
474
372
892
G.6
0878
5935
8647
1360
1683
6502
3560
6250
4801
G.5
0929
3588
1750
G.4
05875
83648
61951
49575
96161
96659
07421
76261
68956
71917
81337
40086
64776
87101
94791
01395
95592
29298
03008
13994
54928
G.3
07608
76762
00202
57579
59659
21772
G.2
15098
59412
40332
G.1
22007
73477
07893
DB6
061032
357766
615782

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
30
96
39
G.7
219
810
211
G.6
5914
8202
9808
3635
2091
3142
2189
7174
1727
G.5
4711
4929
0470
G.4
28801
26130
03688
94137
37487
31103
52614
90857
07000
61720
83055
82840
19918
68377
57541
12756
14333
25740
90573
15196
12365
G.3
68656
93672
69464
63201
81582
07093
G.2
21674
64565
90845
G.1
00210
97973
81085
DB6
483569
720347
285212

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
99
51
81
G.7
243
695
604
G.6
9670
6868
5070
3796
2614
5225
4814
8397
5661
G.5
5987
3985
7392
G.4
73525
59619
59315
21905
94616
49910
01531
70517
60794
87859
10153
70274
12576
30506
71371
96271
38587
03829
59917
08904
21409
G.3
37745
37593
77761
63360
26669
83305
G.2
69893
95250
56994
G.1
68940
15290
85899
DB6
667870
706497
603527

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
46
43
07
G.7
562
687
151
G.6
2636
5893
2171
0085
7337
9184
4578
9224
1666
G.5
3348
6548
7752
G.4
07432
41302
56644
48604
97289
99818
18468
62066
33764
51956
77000
25553
97442
04466
26866
20587
21896
09954
44916
66499
14571
G.3
21096
47622
68548
49635
16598
05371
G.2
22237
69562
90976
G.1
28755
71675
48250
DB6
687390
020828
041859

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
82
53
27
G.7
732
823
324
G.6
3115
2578
3025
3315
6992
7740
4596
4074
0939
G.5
7922
1279
9363
G.4
81029
89280
55251
71397
02332
49949
91462
01512
24156
74097
05083
32098
61785
14687
28225
68970
45748
93907
79065
35393
90967
G.3
98172
82665
57046
77247
72869
33912
G.2
49335
85318
99978
G.1
79696
82345
20809
DB6
993386
062998
087978

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 279