• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
82
46
98
G.7
213
100
148
G.6
2282
2003
5159
2152
0164
3596
6548
3478
5086
G.5
9672
3768
2795
G.4
23308
72430
03966
40800
13582
68962
22013
27131
37986
05911
07630
49363
41445
73988
82964
88879
46225
82577
06020
11605
12296
G.3
23601
69487
70657
79160
27876
63462
G.2
72216
07777
59564
G.1
68734
21622
33983
DB6
789614
029287
241070

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
69
16
55
G.7
417
716
203
G.6
1863
1661
4769
0293
6388
9516
2701
7555
6055
G.5
3830
1626
3529
G.4
09764
85471
77777
52998
76877
02760
33896
79462
55647
97354
50492
22857
76349
05303
27514
70617
84663
64069
02849
39341
84024
G.3
40688
40021
02751
86763
75272
79020
G.2
00695
41892
20114
G.1
52325
31513
49376
DB6
291727
608610
060152

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
62
73
92
G.7
388
549
406
G.6
5999
4933
2511
9448
7836
0175
5577
5855
3763
G.5
6404
2937
7181
G.4
22332
60687
94402
20882
57379
67545
19515
53751
11326
50706
41238
24388
29068
71433
06128
34254
27432
90545
36131
63514
42699
G.3
84930
40724
05946
24847
73956
53336
G.2
79308
65328
02617
G.1
50742
41827
04736
DB6
262332
678511
048130

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
24
78
06
G.7
083
973
391
G.6
3716
8491
3269
0062
2762
5249
8055
6925
5293
G.5
6286
4586
5164
G.4
07137
55594
54999
36213
62901
25561
29210
26627
15990
85176
37765
76291
20010
58013
02268
79165
83107
88528
53748
23612
70762
G.3
68736
81494
66929
70358
93401
13234
G.2
34408
30940
45462
G.1
57724
76209
40473
DB6
190104
124026
288311

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
54
28
37
G.7
920
287
697
G.6
6041
8589
1073
9032
2388
3933
5866
4364
8925
G.5
4861
1741
6646
G.4
37116
48476
22601
57927
04099
35731
30350
99992
36598
92328
37449
70812
30938
85545
31150
86439
17965
36646
63136
73987
68775
G.3
44933
23653
99850
16818
61353
85386
G.2
85346
27007
66106
G.1
46106
22661
03264
DB6
019137
080253
581170

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
26
26
38
G.7
292
159
815
G.6
5839
5489
2494
5439
8140
1838
7543
7333
9074
G.5
6378
7216
5377
G.4
16300
28766
96785
48115
10190
66009
62192
02896
80971
30242
20341
12702
94534
80911
79170
89227
53195
29834
56359
50055
55441
G.3
82507
85674
16793
27194
94349
25314
G.2
45805
90971
31909
G.1
59035
27379
54200
DB6
986619
248868
407570

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
07
67
14
G.7
256
512
156
G.6
1367
7365
9382
1644
3766
0386
3144
5907
4393
G.5
7371
9361
5339
G.4
78279
93399
06133
86733
42785
70699
70146
19040
87874
50459
59248
16254
27065
00513
33733
93464
32783
58636
34368
06105
27494
G.3
30725
37676
63243
66406
18754
38768
G.2
76112
18899
33277
G.1
18454
53254
84732
DB6
156511
640107
567668

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
13
04
01
G.7
640
772
041
G.6
9853
4054
7463
7534
4379
4086
0929
0578
0670
G.5
1716
5272
1492
G.4
67545
21078
11961
62708
50995
14673
02254
93400
22344
28447
34422
76804
61070
88131
54683
34675
16142
56172
47772
16190
13655
G.3
24564
95682
98702
07267
32349
12677
G.2
23903
62277
41419
G.1
21885
30950
92539
DB6
547431
860355
105461

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
84
61
44
G.7
082
211
915
G.6
8368
6099
5359
7445
0600
0635
1223
6527
5288
G.5
4806
3661
9297
G.4
25755
66730
06863
87059
30283
71582
32541
50543
75994
12050
45369
55946
99582
75559
10258
92006
11193
37211
92212
63434
04247
G.3
89724
19633
92567
41706
05368
00829
G.2
08281
87970
99732
G.1
11155
17312
00055
DB6
871141
206656
625596

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
12
21
19
G.7
016
822
826
G.6
6784
3581
8397
8018
4104
5097
4779
2589
0341
G.5
0987
3944
1619
G.4
66719
20173
78667
18212
38515
58728
93886
13121
18069
10076
48697
96660
54498
02626
86015
26808
45680
42734
44227
79524
66404
G.3
24824
97082
09512
27065
57528
19770
G.2
30610
13734
31215
G.1
43357
47583
12176
DB6
666783
163178
497397

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 820