• Thống kê lô tô theo nhịp

* Chọn tỉnh tương ứng để xem thống kê lô tô theo nhịp.
* Thống kê tần số nhịp lô tô: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện. Với thông tin cả cột số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới.
* Xem tốt nhất trên trình duyệt Google ChromeFireFox, xem bằng trình duyệt IE tốc độ sẽ chậm hơn.