• XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
93
40
11
G.7
273
405
923
G.6
5350
0854
3746
6929
9235
9214
0077
1178
8005
G.5
2789
9413
4683
G.4
13038
11745
86851
50466
86207
65967
53945
20306
56033
65706
46287
89773
87025
92364
07593
32508
35223
87145
24985
70719
72940
G.3
54027
83670
02184
25934
71696
95924
G.2
64368
71002
09727
G.1
41957
65499
12497
DB6
379271
203968
848536

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
74
93
01
G.7
183
264
239
G.6
7506
7067
5482
1867
3303
1431
5183
3605
5257
G.5
5101
8052
7397
G.4
20465
65088
41615
61537
61976
87257
75715
20773
85825
77433
60223
10031
66201
94320
99115
42498
20452
98193
46565
70715
78489
G.3
61199
91242
41713
00463
59031
48436
G.2
02180
51127
19684
G.1
41212
85240
26692
DB6
012885
475132
475792

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
07
60
36
G.7
830
508
107
G.6
5019
8863
0554
9545
6767
9533
5191
1638
6582
G.5
3312
6836
8051
G.4
57370
62951
75066
42518
10565
50419
03531
49665
75162
30549
51796
78714
39345
30163
01546
19479
09156
99185
89587
55407
33692
G.3
67127
49159
43814
54467
96491
46435
G.2
16002
90322
00079
G.1
07197
31266
20608
DB6
400455
281310
064110

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
20
09
04
G.7
270
729
264
G.6
8177
0967
5157
1032
1626
9500
5119
9075
6534
G.5
0999
8819
8752
G.4
30227
72906
36485
55277
25442
89374
13767
82454
33323
92279
96755
24029
64820
83425
24975
67801
73656
48413
01116
33275
46552
G.3
63356
62332
24053
79376
17505
03554
G.2
79217
75427
90274
G.1
06063
17941
27421
DB6
352727
437014
800636

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
27
18
64
G.7
777
471
969
G.6
7419
1054
8041
4311
8098
1773
6237
2241
9220
G.5
5092
6033
6832
G.4
36193
46584
43460
82354
36460
44714
78451
59137
21536
29034
75974
57385
50072
63213
50054
49314
66156
65070
66628
17958
13797
G.3
11410
00204
66626
78925
95230
09355
G.2
56808
37157
65861
G.1
33876
17463
05445
DB6
088381
785262
222635

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
13
09
67
G.7
376
316
553
G.6
2844
3497
2738
6033
5883
9930
5806
6247
6812
G.5
8813
9717
3447
G.4
92941
39673
64911
32830
05136
49233
65957
58050
93817
81509
67385
80219
17039
89746
55505
68284
61878
46968
18090
75244
05890
G.3
34517
71735
09261
76309
48820
89166
G.2
04461
40160
71072
G.1
58961
67173
83961
DB6
529306
708064
088061

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
66
47
17
G.7
857
272
121
G.6
6507
0913
1942
4609
1139
5536
1466
5637
0199
G.5
8693
9546
4338
G.4
69679
13865
88085
51605
04875
29714
32959
67052
51833
71327
47799
31964
88990
07970
42922
03641
26831
03016
88273
30975
04908
G.3
56706
16921
05782
49249
54408
80489
G.2
96881
53235
00603
G.1
98574
55711
98652
DB6
477340
904065
705311

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
50
34
76
G.7
777
192
101
G.6
9971
7281
9411
4111
1578
5861
3988
0138
8411
G.5
2456
4935
7899
G.4
56395
47322
85823
95090
21764
53721
40472
50559
53714
77040
66779
10798
93911
17415
02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225
G.3
50730
11221
14167
36132
91032
06913
G.2
56956
47094
22658
G.1
57745
71710
72642
DB6
211958
002582
835167

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
92
98
05
G.7
456
059
903
G.6
5586
1958
1292
9301
4156
5804
4542
1473
3659
G.5
6666
3821
0968
G.4
39474
88243
00965
92574
14456
94281
29377
43299
64069
37352
87952
48352
31230
09465
42403
12921
01738
10414
01956
61661
02723
G.3
84306
54594
85776
57329
82896
55714
G.2
00629
59965
25385
G.1
64546
46236
49209
DB6
281144
262224
229309

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
40
24
64
G.7
126
081
843
G.6
7116
6731
8510
3027
5856
0547
2795
6638
5232
G.5
4977
6166
9265
G.4
90275
40969
06509
41986
03371
41977
04758
17657
99701
94248
16038
25247
37132
91955
06479
31080
07695
50200
78543
59346
75648
G.3
13458
63362
70869
40138
75455
70523
G.2
34287
96482
47221
G.1
89407
81788
63665
DB6
773777
286665
042795

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 3665