• XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
50
34
76
G.7
777
192
101
G.6
9971
7281
9411
4111
1578
5861
3988
0138
8411
G.5
2456
4935
7899
G.4
56395
47322
85823
95090
21764
53721
40472
50559
53714
77040
66779
10798
93911
17415
02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225
G.3
50730
11221
14167
36132
91032
06913
G.2
56956
47094
22658
G.1
57745
71710
72642
DB6
211958
002582
835167

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
92
98
05
G.7
456
059
903
G.6
5586
1958
1292
9301
4156
5804
4542
1473
3659
G.5
6666
3821
0968
G.4
39474
88243
00965
92574
14456
94281
29377
43299
64069
37352
87952
48352
31230
09465
42403
12921
01738
10414
01956
61661
02723
G.3
84306
54594
85776
57329
82896
55714
G.2
00629
59965
25385
G.1
64546
46236
49209
DB6
281144
262224
229309

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
40
24
64
G.7
126
081
843
G.6
7116
6731
8510
3027
5856
0547
2795
6638
5232
G.5
4977
6166
9265
G.4
90275
40969
06509
41986
03371
41977
04758
17657
99701
94248
16038
25247
37132
91955
06479
31080
07695
50200
78543
59346
75648
G.3
13458
63362
70869
40138
75455
70523
G.2
34287
96482
47221
G.1
89407
81788
63665
DB6
773777
286665
042795

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
29
08
39
G.7
681
475
905
G.6
0535
6302
9990
0938
9643
6828
7978
8907
0910
G.5
5191
6844
6459
G.4
63210
51439
53102
36573
76881
54081
04396
17115
64839
80068
42340
79055
59513
22738
01515
20066
06795
90011
62054
22942
71068
G.3
86955
56249
60683
13793
24251
08172
G.2
60240
71341
72086
G.1
70841
42688
29236
DB6
848313
049949
206487

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bạc Liêu
Vũng Tàu
Bến Tre
G.8
16
35
26
G.7
777
101
125
G.6
1152
7294
9338
3651
3549
1395
3494
6213
7298
G.5
8090
1519
0239
G.4
53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029
30693
70902
41880
27375
74628
79476
24561
06225
98971
35488
10955
88843
37028
85654
G.3
42929
41088
69423
34502
98183
47702
G.2
51664
86219
75211
G.1
43679
01893
37248
DB6
684451
479247
683176

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
05
40
74
G.7
942
307
046
G.6
5487
1618
7955
9451
9675
8014
2667
9984
2163
G.5
4287
2295
7821
G.4
65083
05207
58704
22280
61052
02847
08526
80518
36275
80171
49448
42426
67794
15790
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
G.3
04497
07866
93726
47504
94249
81251
G.2
20407
57433
61440
G.1
91451
81084
96768
DB6
013467
986133
723666

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
86
64
39
G.7
139
143
425
G.6
1916
3979
6295
0440
4783
8142
0779
4281
9122
G.5
2830
4805
1099
G.4
84396
91007
81149
52899
73128
26707
50957
59375
43234
31746
13302
03806
11721
47727
05242
82950
92732
98635
75565
86149
19851
G.3
10321
94505
26917
86234
04728
43723
G.2
31375
86381
69090
G.1
25844
02531
45521
DB6
288647
531080
082306

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
97
21
13
G.7
329
556
991
G.6
2101
2126
1658
4773
9463
0333
4846
3667
8604
G.5
6777
8797
8406
G.4
09092
18218
78308
48551
39354
09425
74664
24091
90740
98096
76227
10383
31788
46105
80870
35159
15465
31705
78885
36110
40825
G.3
16509
09891
99053
85912
65543
87581
G.2
48882
47529
12128
G.1
20540
91518
08785
DB6
155597
360132
374593

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
34
00
76
G.7
113
254
128
G.6
4737
9558
9793
0197
9713
1710
1897
3682
5176
G.5
3277
1744
3207
G.4
92137
84174
34935
09119
36316
63182
90336
61267
63989
53386
14566
88184
09064
03136
69986
78095
93017
76550
42174
03935
30473
G.3
12246
62981
91852
87357
64755
83040
G.2
24745
49551
74805
G.1
51934
31374
87709
DB6
824918
937164
665542

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
20
89
74
G.7
265
621
346
G.6
0125
0164
4126
6152
7784
4339
2305
2381
8030
G.5
9308
0237
0440
G.4
93919
63089
62803
58344
70540
15914
93098
75140
51116
40796
79491
59495
99102
80789
74551
69032
85757
99584
24268
96853
61627
G.3
01203
96810
32113
91489
48830
33521
G.2
38973
59754
74324
G.1
30554
99388
94419
DB6
991992
282701
967126

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1288