• XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Bến Tre
G.8
35
61
24
G.7
029
003
537
G.6
3687
2198
4382
7103
6611
2255
3532
0166
0041
G.5
3588
0623
2789
G.4
28790
83378
93927
52507
18890
67359
04017
50610
53577
07338
52022
49844
49722
47424
99587
47534
04194
68916
45064
62051
05973
G.3
77703
90679
71198
09626
82935
85598
G.2
64045
68680
84097
G.1
56768
80347
53451
DB6
274123
243220
834776

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
16
33
39
G.7
600
966
807
G.6
7113
0133
6214
4852
7562
5253
6629
3213
3986
G.5
7499
0373
3697
G.4
11298
82835
03109
88106
43571
70080
32623
18719
34987
39469
75556
19296
94944
49810
37660
38387
62072
18771
04032
10823
34547
G.3
46472
03094
85401
65109
04178
70816
G.2
97177
06106
24163
G.1
90390
64563
89660
DB6
487766
105961
806219

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
88
47
63
G.7
051
098
904
G.6
6993
7155
7209
5693
8163
1915
3546
5090
7591
G.5
4691
7831
9152
G.4
72225
41206
04998
01835
27069
36910
35658
48427
28550
65801
94195
67824
19333
26713
62062
81577
69785
37380
21367
17514
58836
G.3
01905
09574
12948
25576
01074
14746
G.2
49230
46167
58692
G.1
99332
08880
70390
DB6
807857
719902
027560

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
39
39
10
G.7
596
067
735
G.6
2053
9530
7108
4387
4586
3193
0792
4255
2100
G.5
1262
8595
1079
G.4
88338
41236
79418
31763
27191
92526
42341
28684
98353
12321
32179
73935
48436
95467
07666
49915
55598
43115
11625
14912
92708
G.3
34677
97832
22304
69997
34607
04125
G.2
09515
15410
90474
G.1
13402
33520
32792
DB6
255913
976997
263945

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMN Th3 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
94
69
34
G.7
698
531
356
G.6
6653
1036
0284
8214
2416
7180
7564
8745
2284
G.5
9581
4792
9738
G.4
03222
02216
01245
14076
92389
97626
28994
47343
40941
48215
10495
13321
07373
84368
51660
83581
40617
37530
85680
36830
07976
G.3
61291
08270
61967
69746
79036
46441
G.2
15201
60086
04952
G.1
72904
13208
39809
DB6
218454
794537
925537

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
28
52
89
G.7
442
454
382
G.6
2165
2226
0155
2159
2747
4943
1972
7580
5988
G.5
8453
9414
3681
G.4
25712
67667
21742
73831
03309
14318
37983
44917
25386
71250
25077
61066
09157
69319
72171
56443
16651
54585
81237
21885
26464
G.3
47788
63519
51850
57757
82157
29691
G.2
32830
08154
54179
G.1
11610
56580
56654
DB6
359804
361839
928796

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
G.8
87
19
43
G.7
953
721
802
G.6
0547
8821
8488
1248
4038
2599
6977
6537
7190
G.5
3942
8304
0886
G.4
14987
44726
88850
07412
60713
77207
45764
69582
53196
74178
59794
83678
12067
96957
72598
69284
40148
08419
45922
01426
19759
G.3
92348
64520
65727
53457
10087
51102
G.2
39766
23095
37243
G.1
64004
45697
68180
DB6
780544
034106
936736

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
87
27
98
G.7
015
006
916
G.6
3365
4312
1437
7453
1431
8035
6665
1436
0140
G.5
3895
7129
6658
G.4
14739
48366
54501
15726
84776
20215
74685
29088
77730
51725
16550
33053
61367
50027
35825
16124
30830
12202
82235
60474
21825
G.3
79319
18996
27919
89765
22624
61251
G.2
38438
38870
09605
G.1
59439
46273
29021
DB6
673483
218251
354545

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
57
22
11
G.7
616
347
700
G.6
9625
9633
1019
6359
8597
9247
6074
2839
0949
G.5
2766
3053
2989
G.4
17237
33566
59817
52717
01833
37897
63318
85070
38651
81740
52971
25519
76078
34559
72355
30445
12673
49392
08076
74321
27005
G.3
96510
80168
19733
40452
88645
71041
G.2
13912
59782
62489
G.1
01808
84054
25064
DB6
611663
046838
024576

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
G.8
05
95
87
G.7
482
867
732
G.6
4771
3492
4412
9496
3842
3183
0991
9417
3131
G.5
0373
8989
8738
G.4
99294
70493
72907
56401
06786
63888
93924
34367
28077
39561
15002
55360
87863
10700
04446
90083
49146
76760
38635
01622
86593
G.3
49510
66530
32806
81192
04602
14972
G.2
04310
39197
94606
G.1
59594
56947
37261
DB6
433026
715001
875415

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vũng Tàu , soạn XSVT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bến Tre , soạn XSBTR gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bạc Liêu , soạn XSBL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1063