• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 12-04-2024

G.1
G.2
G.3
KK
720
217
573
379
612
338
264
144
114
025
465
932
041
665
038
389
067
748
226
557
SL Giá trị
141 1tr
118 350N
92 210N
114 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
3
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
32
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
516
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3883
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 10-04-2024

G.1
G.2
G.3
KK
577
268
353
360
313
399
669
493
577
671
090
720
626
240
729
972
531
445
921
216
SL Giá trị
50 1tr
51 350N
71 210N
141 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
3
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
3
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
2
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
76
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
469
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3598
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 08-04-2024

G.1
G.2
G.3
KK
356
026
553
466
562
100
206
479
436
998
641
371
093
484
673
820
117
149
111
888
SL Giá trị
23 1tr
53 350N
85 210N
158 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
5
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
3
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
11
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
62
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
564
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
5684
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 05-04-2024

G.1
G.2
G.3
KK
677
048
734
538
040
803
493
844
085
850
556
432
723
115
538
007
418
992
060
202
SL Giá trị
49 1tr
66 350N
42 210N
96 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
7
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
30
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
365
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3392
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 03-04-2024

G.1
G.2
G.3
KK
572
807
459
252
285
085
507
222
125
363
829
739
970
130
362
808
599
150
825
070
SL Giá trị
19 1tr
50 350N
103 210N
101 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
2
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
1
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
35
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
344
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3583
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 01-04-2024

G.1
G.2
G.3
KK
572
211
914
900
845
854
346
081
560
199
991
016
314
280
317
717
076
340
462
708
SL Giá trị
55 1tr
26 350N
68 210N
77 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
2
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
9
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
54
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
712
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4779
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 29-03-2024

G.1
G.2
G.3
KK
021
859
971
420
088
572
450
371
362
973
171
032
598
290
276
149
661
233
454
367
SL Giá trị
10 1tr
72 350N
229 210N
109 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
2
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
5
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
29
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
340
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3369
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 179

DMCA.com Protection Status