• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 21-01-2022

G.1
G.2
G.3
KK
155
333
345
894
498
332
436
699
815
085
702
197
437
596
190
361
844
986
645
581
SL Giá trị
112 1tr
71 350N
120 210N
95 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
2
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
3
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
3
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
10
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
57
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
401
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3579
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 19-01-2022

G.1
G.2
G.3
KK
065
845
829
395
735
171
664
325
334
189
143
350
334
462
197
194
329
614
087
750
SL Giá trị
34 1tr
77 350N
100 210N
108 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
1
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
55
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
438
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3639
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 17-01-2022

G.1
G.2
G.3
KK
715
847
939
346
234
192
957
613
470
113
654
090
906
736
913
689
097
181
255
113
SL Giá trị
72 1tr
183 350N
231 210N
285 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
4
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
9
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
40
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
617
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
5266
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 14-01-2022

G.1
G.2
G.3
KK
697
921
199
565
310
799
167
027
100
828
452
754
494
701
016
741
250
277
976
891
SL Giá trị
20 1tr
96 350N
96 210N
125 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
1
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
21
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
412
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3814
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 12-01-2022

G.1
G.2
G.3
KK
521
367
290
162
349
347
336
179
597
220
230
887
488
707
908
471
284
495
786
488
SL Giá trị
44 1tr
79 350N
606 210N
114 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
2
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
54
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
470
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3794
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 10-01-2022

G.1
G.2
G.3
KK
440
016
147
829
761
338
661
072
217
864
071
727
279
205
720
322
908
874
308
643
SL Giá trị
29 1tr
235 350N
137 210N
203 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
72
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
588
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
5048
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 07-01-2022

G.1
G.2
G.3
KK
184
806
550
919
582
043
731
651
884
633
425
449
133
694
599
540
485
037
621
897
SL Giá trị
32 1tr
42 350N
100 210N
176 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
1
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
34
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
377
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3353
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1077

DMCA.com Protection Status