• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 24-06-2022

G.1
G.2
G.3
KK
240
974
806
600
742
138
544
328
055
589
462
176
240
240
917
308
387
726
483
320
SL Giá trị
59 1tr
91 350N
132 210N
137 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
2
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
12
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
385
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3150
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 22-06-2022

G.1
G.2
G.3
KK
949
056
374
123
654
429
397
692
549
760
060
032
370
375
733
239
370
402
302
160
SL Giá trị
34 1tr
92 350N
76 210N
181 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
3
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
26
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
261
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3324
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 20-06-2022

G.1
G.2
G.3
KK
045
732
323
570
733
279
201
272
945
724
986
307
380
745
734
610
037
834
187
322
SL Giá trị
24 1tr
113 350N
131 210N
130 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
1
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
3
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
34
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
479
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4552
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 17-06-2022

G.1
G.2
G.3
KK
350
750
427
057
399
908
902
953
368
936
386
085
953
539
842
518
630
504
775
966
SL Giá trị
30 1tr
63 350N
106 210N
166 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
3
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
44
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
370
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3316
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 15-06-2022

G.1
G.2
G.3
KK
569
328
834
694
760
576
858
482
847
879
083
762
710
859
884
710
228
123
424
186
SL Giá trị
38 1tr
72 350N
81 210N
147 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
8
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
0
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
29
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
353
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3206
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 13-06-2022

G.1
G.2
G.3
KK
460
945
624
309
001
126
973
581
152
464
226
807
498
970
626
369
726
140
791
946
SL Giá trị
41 1tr
97 350N
124 210N
177 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
1
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
14
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
45
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
432
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4518
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 10-06-2022

G.1
G.2
G.3
KK
530
978
240
542
363
247
800
056
959
062
850
186
357
326
512
189
862
200
376
399
SL Giá trị
32 1tr
119 350N
87 210N
137 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
21
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
267
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3435
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 358

DMCA.com Protection Status