• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 30-09-2022

G.1
G.2
G.3
KK
912
302
592
907
912
257
419
291
056
052
727
015
563
001
680
184
145
087
289
174
SL Giá trị
28 1tr
62 350N
96 210N
146 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
1
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
23
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
323
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3575
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 28-09-2022

G.1
G.2
G.3
KK
564
240
520
777
172
753
429
768
466
195
566
080
116
753
948
713
180
554
830
217
SL Giá trị
23 1tr
48 350N
118 210N
93 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
2
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
41
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
315
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3102
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 26-09-2022

G.1
G.2
G.3
KK
796
167
707
426
891
533
214
827
208
596
167
736
712
991
955
748
126
859
391
360
SL Giá trị
31 1tr
102 350N
84 210N
158 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
3
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
90
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
495
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
5007
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 23-09-2022

G.1
G.2
G.3
KK
775
309
918
647
096
241
024
277
305
567
876
047
674
491
211
575
371
070
898
331
SL Giá trị
45 1tr
68 350N
85 210N
141 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
2
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
18
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
343
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3124
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 21-09-2022

G.1
G.2
G.3
KK
543
948
445
894
729
771
604
160
597
909
300
865
361
165
027
079
847
668
421
300
SL Giá trị
21 1tr
64 350N
51 210N
126 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
2
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
8
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
46
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
317
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3138
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 19-09-2022

G.1
G.2
G.3
KK
828
131
815
503
625
480
972
512
313
917
214
955
586
186
886
158
363
165
479
098
SL Giá trị
48 1tr
56 350N
136 210N
248 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
41
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
483
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4789
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 16-09-2022

G.1
G.2
G.3
KK
048
122
119
743
902
190
170
957
769
734
367
173
570
590
245
273
469
700
640
945
SL Giá trị
76 1tr
61 350N
121 210N
109 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
6
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
48
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
343
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3298
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 271

DMCA.com Protection Status