• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 27-09-2023

G.1
G.2
G.3
KK
636
327
529
447
522
903
594
520
567
980
799
276
302
555
183
567
478
132
300
440
SL Giá trị
25 1tr
15 350N
40 210N
73 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
36
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
425
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2911
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 25-09-2023

G.1
G.2
G.3
KK
519
092
497
851
042
656
580
322
708
801
678
078
711
176
286
138
864
053
870
321
SL Giá trị
23 1tr
38 350N
46 210N
91 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
3
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
25
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
374
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4022
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 22-09-2023

G.1
G.2
G.3
KK
748
205
144
352
988
083
638
856
953
447
527
510
415
266
781
251
937
549
727
563
SL Giá trị
18 1tr
58 350N
71 210N
96 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
1
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
13
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
35
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
251
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2991
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 20-09-2023

G.1
G.2
G.3
KK
749
728
129
815
512
887
912
455
880
107
913
773
576
780
189
005
504
447
946
780
SL Giá trị
34 1tr
44 350N
113 210N
65 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
1
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
8
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
17
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
349
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2603
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 18-09-2023

G.1
G.2
G.3
KK
590
110
432
247
146
716
987
123
185
934
576
730
652
170
387
980
811
663
251
160
SL Giá trị
32 1tr
42 350N
62 210N
160 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
0
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
18
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
601
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4188
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 15-09-2023

G.1
G.2
G.3
KK
183
305
615
355
503
190
261
235
374
507
090
509
607
083
379
418
859
475
090
858
SL Giá trị
39 1tr
68 350N
65 210N
106 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
1
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
0
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
27
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
321
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3132
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 13-09-2023

G.1
G.2
G.3
KK
647
719
765
576
025
855
339
413
530
738
985
967
722
362
295
436
153
638
579
987
SL Giá trị
20 1tr
38 350N
75 210N
109 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
8
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
7
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
36
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
257
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3126
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 100

DMCA.com Protection Status