• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 27-01-2023

G.1
G.2
G.3
KK
266
763
307
079
978
859
508
532
929
791
209
585
814
703
857
755
054
616
627
936
SL Giá trị
48 1tr
81 350N
132 210N
177 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
6
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
32
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
448
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3103
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 25-01-2023

G.1
G.2
G.3
KK
251
743
973
111
374
626
217
359
744
565
755
021
998
585
703
176
880
368
895
492
SL Giá trị
62 1tr
97 350N
103 210N
126 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
27
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
412
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2918
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 23-01-2023

G.1
G.2
G.3
KK
185
775
048
621
553
663
002
065
087
718
975
800
786
289
931
239
713
195
807
936
SL Giá trị
21 1tr
72 350N
65 210N
179 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
47
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
341
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3256
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 20-01-2023

G.1
G.2
G.3
KK
255
538
731
462
776
882
359
746
913
516
691
444
044
271
544
599
338
259
878
291
SL Giá trị
85 1tr
76 350N
151 210N
203 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
1
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
3
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
34
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
940
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4208
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 16-01-2023

G.1
G.2
G.3
KK
498
368
397
862
509
007
766
586
939
060
685
634
812
970
808
116
612
547
887
281
SL Giá trị
93 1tr
67 350N
190 210N
164 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
5
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
2
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
45
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
702
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
4509
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 13-01-2023

G.1
G.2
G.3
KK
595
678
415
586
162
258
264
002
233
222
464
346
303
587
331
905
151
889
517
625
SL Giá trị
43 1tr
79 350N
239 210N
160 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
5
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
34
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
396
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3589
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 11-01-2023

G.1
G.2
G.3
KK
628
378
284
649
481
250
335
353
920
489
185
663
332
017
729
194
586
389
459
043
SL Giá trị
46 1tr
66 350N
101 210N
148 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
38
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
432
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3258
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1800

DMCA.com Protection Status