• XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
33
11
38
G.7
735
723
268
G.6
6837
7526
4177
6836
2442
5335
4162
7760
1884
G.5
0006
5010
5839
G.4
00556
25563
24722
70087
54307
52874
46694
65593
20112
06479
60247
21215
65051
07439
41470
30057
71748
86494
76524
36842
94165
G.3
34565
55651
27741
36372
06978
70855
G.2
24213
98686
78004
G.1
23955
42726
08505
DB6
929647
114916
241081

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

KQXSMN KQXSMN

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
02
03
50
G.7
804
389
536
G.6
6307
6494
6759
5543
1568
0385
3920
4840
8951
G.5
9428
5823
3427
G.4
89651
45438
57479
58773
90665
54540
38718
43935
54660
59258
86337
92822
94282
33069
96897
84098
90033
76241
67198
45657
12496
G.3
05643
67161
35323
23330
53141
25029
G.2
22110
06609
00388
G.1
82146
31021
20486
DB6
793235
680217
288300

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
03
14
06
G.7
787
714
554
G.6
8026
5971
2521
7191
6177
6937
2873
0838
0645
G.5
4066
3061
7876
G.4
47653
09931
12722
05665
11810
22318
46883
61721
40207
92328
21886
13442
47810
77614
42059
17872
79841
09259
18243
69356
79362
G.3
08815
71714
96605
08874
75745
02835
G.2
64131
96499
09874
G.1
71905
37015
29371
DB6
830434
257201
123923

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
94
08
32
G.7
150
634
543
G.6
4903
1963
3601
9019
6746
1529
1745
8099
0034
G.5
0445
1038
8722
G.4
03881
56450
24498
43263
51476
24164
90954
88999
34146
18108
47852
88629
95424
98503
71349
71484
79415
05107
41249
94723
99283
G.3
56460
50266
51139
97743
79010
75547
G.2
66478
19559
83304
G.1
27346
68735
52465
DB6
487998
572215
909577

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
14
80
69
G.7
807
872
699
G.6
7990
9594
5680
9500
3783
9402
9141
8319
6958
G.5
0169
6539
3803
G.4
73911
10107
51802
54691
60707
82727
08285
77354
39598
58169
26093
67729
00507
12349
84075
64010
72044
79721
94696
00702
43259
G.3
21309
16801
82795
67069
23213
50476
G.2
76274
01860
42416
G.1
33063
79345
58062
DB6
305973
219069
084679

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
42
36
68
G.7
711
601
882
G.6
4045
4631
9858
5792
5162
1197
0662
0515
6627
G.5
6736
4483
4849
G.4
14023
13803
76771
03457
14617
02778
43021
00700
91754
24136
31967
32211
01529
40921
00963
58716
24670
62607
80946
23545
40420
G.3
02019
91153
02238
95510
84017
17901
G.2
00681
58230
34835
G.1
92627
88548
07425
DB6
685342
782904
140732

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
32
48
61
G.7
898
085
413
G.6
4689
5770
7687
3655
0758
0442
7487
8806
9944
G.5
4163
3899
1596
G.4
31337
25465
70743
01864
09839
88722
65475
97889
43822
40464
10263
57937
30476
16448
19739
58356
99682
49871
85743
57345
17638
G.3
55772
47117
44480
63283
36046
03252
G.2
99590
90348
55539
G.1
78633
13143
28531
DB6
367543
509838
349673

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
46
80
53
G.7
635
790
507
G.6
8718
2738
9138
1641
0096
3719
5329
0565
5969
G.5
5998
4750
8600
G.4
05208
13966
88199
62643
35898
61988
07457
94074
90925
64315
93047
35996
68406
48113
58185
80897
13751
92257
73068
08602
47216
G.3
48331
46910
48676
06444
29764
27305
G.2
96667
19716
18674
G.1
52303
15211
68453
DB6
962464
078906
478272

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
67
03
54
G.7
412
536
253
G.6
5298
6129
8765
1317
9583
5066
3585
8811
4552
G.5
5354
8815
1340
G.4
27592
97186
08587
51720
88808
08129
28078
77916
20920
36737
25586
31613
22135
12278
53111
64961
31991
11849
62868
65083
88594
G.3
52513
36608
80315
64343
28967
40926
G.2
98275
25112
88519
G.1
70145
94762
74474
DB6
860428
976654
167474

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
55
75
10
G.7
564
542
926
G.6
3494
6865
0915
1615
0190
7825
1820
9736
7418
G.5
0969
8755
5450
G.4
75445
94450
49035
24222
03445
36782
62186
40769
48167
66302
37097
19165
65834
02827
13222
56147
73613
63779
24350
74273
42100
G.3
02655
99691
34896
64909
87853
98406
G.2
62041
88782
31997
G.1
31486
95624
28967
DB6
146610
116893
523839

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 508