• XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
35
21
94
G.7
190
389
329
G.6
4191
4489
3914
3869
5295
7772
3115
3225
0078
G.5
2524
5003
0037
G.4
85601
28788
77598
53243
95456
80798
46147
58555
99009
49396
06649
87007
45314
53297
66044
08285
24924
75626
01956
48827
49746
G.3
61472
28640
38391
10114
54419
78499
G.2
06394
05996
55890
G.1
98034
40772
25639
DB6
529215
037856
516068

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

KQXSMN KQXSMN

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
56
74
69
G.7
465
584
500
G.6
5390
8939
0659
2674
0286
3872
5717
4668
9388
G.5
6691
5728
3201
G.4
15817
30224
13916
74123
55436
32360
11249
81305
38088
52599
78546
21351
07029
06111
76169
04561
45656
62651
74384
19731
81026
G.3
66871
47492
51811
60378
41043
41859
G.2
11314
72392
83277
G.1
65548
31683
34258
DB6
013739
324964
792804

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
67
82
92
G.7
530
178
836
G.6
2766
7226
3632
5467
5517
5188
5327
3426
3156
G.5
2857
8635
9933
G.4
58685
96598
48018
09207
18085
12799
43906
00428
35422
99090
64918
60736
25190
28279
57383
61617
22684
77726
40793
71711
59808
G.3
36656
30970
04763
48603
84681
47066
G.2
57284
14039
34654
G.1
83153
79345
07015
DB6
252048
411785
860915

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
64
42
10
G.7
058
300
897
G.6
7743
9335
3266
1108
4733
2692
9266
8610
8060
G.5
1573
4961
2432
G.4
54579
77625
43743
48378
56553
76005
11163
95175
49494
36942
88976
95473
61440
93237
05038
04378
91688
52674
73520
12883
59742
G.3
15989
93908
51340
63768
45499
12144
G.2
44115
43368
79146
G.1
00315
05026
70983
DB6
318059
093658
644940

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMN Th2 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
75
64
44
G.7
498
981
951
G.6
6740
7715
7290
9125
5912
4093
4220
0777
8194
G.5
8424
3858
8640
G.4
76577
59636
06686
08652
03645
50623
48867
57884
13234
13765
76075
40039
53170
55092
17650
39731
96942
61302
56831
16021
74864
G.3
80707
77351
46845
53966
84421
99921
G.2
27889
11625
72594
G.1
34272
37528
94695
DB6
929658
225934
290910

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
96
39
69
G.7
741
873
937
G.6
8485
9378
7276
6586
7966
0697
5337
7021
5601
G.5
8047
9349
8097
G.4
47070
13867
04393
15218
73764
59702
25493
32686
50984
08614
87025
21783
68173
12071
99487
27542
81655
14489
33056
86612
83040
G.3
48776
87878
11418
75372
65293
35227
G.2
50733
30714
58030
G.1
67291
25925
10253
DB6
176172
011071
726934

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
73
11
83
G.7
258
188
649
G.6
4512
1354
0977
0770
0772
8599
4724
0987
0326
G.5
8781
2788
7632
G.4
25497
60454
77191
59386
40847
89945
31806
96708
49943
77445
54469
52606
61180
75441
86713
70023
98294
36597
92267
98679
43406
G.3
00926
95089
80951
58667
06176
13490
G.2
12290
87961
89129
G.1
26661
67658
59582
DB6
988909
906186
111134

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
99
43
92
G.7
075
207
495
G.6
9048
3459
1867
7407
2905
8650
8208
0098
8123
G.5
8167
4675
5263
G.4
88707
98442
29162
73894
38802
07434
83136
77172
12411
29861
70105
74333
44086
28897
22544
67114
30752
44123
02419
98098
22650
G.3
21121
57898
96611
75655
81168
12095
G.2
33324
43853
87035
G.1
15989
72292
26974
DB6
172724
627736
361025

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
37
37
87
G.7
501
988
948
G.6
9590
5004
7980
7346
8076
6625
2774
5946
7270
G.5
3201
8016
9642
G.4
34719
31615
89293
91841
13568
93396
54828
10257
89654
24639
61275
47629
67391
37612
74624
56214
36980
39341
40748
31672
72236
G.3
43258
04131
01246
77730
14149
86922
G.2
63095
63736
60486
G.1
06495
78832
00289
DB6
433361
261568
659427

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Cà Mau
Đồng Tháp
G.8
13
44
45
G.7
270
827
628
G.6
9163
8353
5506
2085
7413
1287
3224
6978
6477
G.5
9675
4140
6213
G.4
84173
19512
60946
79102
60199
50838
18536
94881
52333
74642
18358
22961
50363
84556
11200
24558
32647
69076
66865
49945
84541
G.3
68322
79038
85414
82658
88878
29537
G.2
16472
74561
72389
G.1
25103
36385
35915
DB6
983646
219975
215543

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Cà Mau , soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Đồng Tháp , soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 248