• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Huế
Kon Tum
G.8
21
45
95
G.7
352
339
647
G.6
1533
3615
4710
8594
9348
8576
0671
4408
8986
G.5
8118
8225
4498
G.4
28000
29538
46996
97798
26658
05209
44815
83313
36334
85371
00682
63171
16106
76885
69850
78022
38280
20487
29165
94934
01563
G.3
55723
27991
73466
75246
78835
28473
G.2
05727
88670
76491
G.1
58011
10228
69899
DB6
661321
663408
382358

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
64
08
21
G.7
380
782
707
G.6
9869
8197
0772
1025
0181
7750
2447
3212
1949
G.5
8721
5052
4409
G.4
52465
17799
35559
43311
76824
35183
10971
74363
20631
82430
31487
19161
74490
70316
71299
69359
16604
30679
43183
66160
38998
G.3
00641
56245
47450
67002
42423
15364
G.2
49728
94262
58481
G.1
30454
43467
24610
DB6
018787
596794
921470

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
18
81
G.7
934
591
G.6
5479
8848
9073
7617
7799
7518
G.5
3613
8648
G.4
02226
81018
01999
21008
47848
86893
40905
88933
72830
20116
41307
35758
06419
91771
G.3
72162
83589
58543
31638
G.2
98326
21293
G.1
89123
37067
DB6
435861
433233

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
18
74
42
G.7
400
989
759
G.6
3114
8107
7049
5985
9231
1046
8459
0532
2233
G.5
0469
0398
8074
G.4
80947
73235
58602
56108
97157
49847
06639
58477
31272
60382
20608
44325
46230
79929
07611
47622
68267
36311
74303
64813
57599
G.3
72701
92538
88467
02281
86888
60716
G.2
89364
14423
11976
G.1
23200
61434
12789
DB6
943345
875543
274609

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
28
72
G.7
503
400
G.6
4504
5537
9585
9602
9957
9125
G.5
9157
5924
G.4
66616
47558
91134
50132
57058
04599
71992
09097
53259
61648
20852
24195
99565
58356
G.3
59226
84942
42077
64444
G.2
31626
32854
G.1
93134
19976
DB6
443916
722917

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
71
68
G.7
232
884
G.6
7520
5355
0254
2592
8387
2605
G.5
6111
1157
G.4
68940
78859
63202
63380
41038
58109
96364
46307
23330
68951
68771
65416
18164
51816
G.3
15038
05598
45024
38626
G.2
14031
92912
G.1
15759
54285
DB6
784924
915617

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
48
65
G.7
538
558
G.6
6373
7906
5112
9208
1712
8591
G.5
4112
1395
G.4
53106
73570
49262
82974
01789
90873
80428
05312
55304
17587
82152
07110
60853
68328
G.3
83764
81812
13597
29680
G.2
56043
37573
G.1
94152
44799
DB6
669872
416593

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 589

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status