• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
65
76
G.7
623
088
G.6
5917
7350
1330
7308
0323
0005
G.5
7093
7502
G.4
90338
15040
55398
54462
14574
32020
72334
58876
00460
63587
94804
63634
38633
29289
G.3
07813
78761
89439
39661
G.2
79953
21355
G.1
28204
61432
DB6
339588
763134

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
83
87
99
G.7
360
305
960
G.6
0420
6908
4558
5999
5461
5900
0644
1326
5305
G.5
0166
3780
3031
G.4
82782
23374
40016
63026
88764
03335
78115
54057
17902
18769
61616
93438
28085
76426
93358
40731
66964
65922
73234
72768
77936
G.3
61093
10355
19317
56379
46909
99470
G.2
53047
49650
38512
G.1
95636
47829
79982
DB6
494556
749896
170966

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
72
10
G.7
483
989
G.6
6392
2971
8310
3227
8905
7948
G.5
0975
7084
G.4
32405
55858
25315
79189
47012
27193
87999
15997
49912
83328
50465
95708
69679
77193
G.3
36897
21164
09499
27102
G.2
88510
45913
G.1
17042
07481
DB6
992630
374753

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
38
39
G.7
369
483
G.6
1586
6841
2789
3097
7777
3828
G.5
0376
5485
G.4
27244
66610
64461
91663
81259
50799
54279
41134
73775
29114
87970
42108
93100
85347
G.3
29665
52259
49329
31814
G.2
57954
51276
G.1
14304
15604
DB6
223988
811279

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
52
51
G.7
686
290
G.6
8867
5969
0066
2261
2988
7918
G.5
5162
5194
G.4
35810
22644
65047
64627
32853
64059
67131
88427
25839
07001
11929
67031
73994
37250
G.3
88157
56365
03385
67397
G.2
64979
58133
G.1
18007
09709
DB6
052774
990337

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
Huế
G.8
63
00
24
G.7
887
673
152
G.6
8381
7275
4217
7349
7745
7457
7620
9162
2935
G.5
7840
1603
3750
G.4
72968
92352
57442
89805
86137
90680
95519
15391
06159
95430
36402
05978
60909
50411
36594
28521
10778
90561
74019
23674
36071
G.3
24170
19368
30037
36924
23129
82259
G.2
84681
04376
62696
G.1
48153
69922
59179
DB6
580058
597297
887035

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
86
59
87
G.7
450
843
558
G.6
8273
8936
0318
4146
6095
8235
4039
2050
5645
G.5
3832
8952
2232
G.4
06821
95278
51253
15560
96405
58795
88598
30895
72837
43850
20109
79049
02758
36879
12273
53987
13272
29457
89185
61935
79535
G.3
91459
66515
38465
57020
37057
82651
G.2
11871
67623
54045
G.1
79239
09190
82516
DB6
800622
770005
337479

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1462

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status