• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
90
97
G.7
613
975
G.6
3972
5879
8867
8696
9877
6196
G.5
2668
3835
G.4
39862
81091
23958
90590
97707
35999
75551
59397
74338
28469
34691
75206
09765
43873
G.3
43421
17244
63972
56593
G.2
44606
11808
G.1
85910
17353
DB6
474809
062857

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
26
67
94
G.7
995
679
428
G.6
8297
3402
4009
0840
3472
2133
4360
3383
1439
G.5
6209
9591
6160
G.4
38156
98542
53672
04473
81036
59665
53503
35393
48534
22262
90013
62922
14806
54695
87223
55480
10395
96351
82222
44506
34381
G.3
38022
55240
19295
19656
42151
94592
G.2
07504
37645
87228
G.1
35806
42002
70805
DB6
063283
181440
877517

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
95
04
G.7
211
073
G.6
4129
1903
8848
9121
4633
5609
G.5
4358
7495
G.4
48108
61790
28768
07755
28928
75837
80066
66890
59449
83320
50300
83712
05131
37166
G.3
58940
04491
78676
10562
G.2
02628
99788
G.1
19096
06562
DB6
063123
843654

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
65
30
G.7
076
069
G.6
5940
2391
7971
0841
0598
6450
G.5
9434
4892
G.4
88238
22137
19694
54006
36559
98964
60098
93544
54664
88859
88949
09337
18777
77400
G.3
53082
15922
65629
80456
G.2
99943
41827
G.1
18088
64720
DB6
044686
438668

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
51
29
G.7
603
768
G.6
2199
2908
8273
2954
6971
0874
G.5
0718
3690
G.4
73534
15017
00204
12696
04918
42829
16937
49094
90593
43839
03503
46069
92351
54539
G.3
03558
80230
54561
28182
G.2
51150
66542
G.1
95561
57629
DB6
284879
386370

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
Huế
G.8
25
00
10
G.7
594
450
396
G.6
4772
2924
2303
2698
8708
7242
5170
1132
0925
G.5
5322
2346
7918
G.4
05175
24975
29833
28922
38107
12293
28420
39236
37959
47005
68200
64802
94806
56603
05196
91001
87596
73538
56780
09336
26005
G.3
84464
41199
90612
15712
72288
56372
G.2
32838
41169
75098
G.1
63569
49603
20278
DB6
308701
767900
438348

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
71
08
50
G.7
035
617
517
G.6
9097
6989
8947
9578
3118
2941
7523
8679
6419
G.5
0959
2354
4718
G.4
52690
30460
93339
69074
87782
98692
59995
63676
58243
22957
73936
73212
53298
16042
99188
81629
16822
32845
77660
43807
27391
G.3
76783
04344
22542
77701
83029
90831
G.2
77036
55125
85265
G.1
43248
45518
84755
DB6
764709
443635
520971

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 144

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status