• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
59
21
36
G.7
036
634
456
G.6
1973
0146
1634
8813
4585
3252
9525
4620
8948
G.5
3825
9442
9175
G.4
42319
60805
70838
86014
46066
56461
64304
74614
52123
98448
75930
45524
42848
38686
83595
33041
33995
55113
63490
75142
67484
G.3
48146
60727
81488
01536
58403
13165
G.2
17580
05204
89647
G.1
15136
79727
37120
DB6
936631
127946
530068

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
98
31
G.7
306
500
G.6
0398
2973
3320
9261
1911
8935
G.5
6422
4114
G.4
03018
45559
89944
04408
62599
28355
95612
76585
35321
28077
58862
90176
82578
81367
G.3
73592
58060
04085
29102
G.2
48471
06010
G.1
67048
78527
DB6
688354
520062

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
70
34
76
G.7
258
902
230
G.6
8521
0301
8262
4093
1944
6902
8801
2314
0672
G.5
8830
2711
7594
G.4
62433
93101
99658
11459
79346
08659
69358
72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732
47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539
G.3
63347
11032
15861
89018
89938
13305
G.2
29706
77397
19133
G.1
41146
64644
92667
DB6
854033
169189
706593

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
68
31
G.7
666
040
G.6
1016
1680
4157
4421
2997
1332
G.5
9339
3592
G.4
00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997
88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855
G.3
48461
64982
36917
79633
G.2
58726
42236
G.1
32244
41271
DB6
796653
174378

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
47
48
G.7
281
881
G.6
4254
4626
7940
9823
4549
5158
G.5
9305
2646
G.4
39786
69885
77956
39092
06772
07610
53098
58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742
G.3
39363
60079
69939
06518
G.2
16606
00237
G.1
52115
14596
DB6
156252
950276

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
05
25
G.7
038
156
G.6
7380
4395
6413
1672
1553
9658
G.5
2327
1419
G.4
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926
G.3
72308
37508
24763
68949
G.2
75896
16016
G.1
44337
00082
DB6
276645
992633

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
Huế
G.8
20
36
18
G.7
455
634
961
G.6
2363
0100
1576
3593
0311
3916
3437
8803
3353
G.5
8828
5523
7628
G.4
13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182
72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987
49859
35775
95651
16848
45937
72177
56025
G.3
30164
71539
09865
22961
51155
70773
G.2
32987
32571
44488
G.1
11543
74575
12356
DB6
703228
192275
496565

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 467

Kết quả xổ số miền bắc

DMCA.com Protection Status