• Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 95: Ngày xem thống kê: 10-12-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 17 ngày
Lô tô 56: Ngày xem thống kê: 10-12-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 16 ngày
Lô tô 67: Ngày xem thống kê: 10-12-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 13 ngày
Lô tô 03: Ngày xem thống kê: 10-12-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 09: Ngày xem thống kê: 10-12-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 70: Ngày xem thống kê: 10-12-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 50: Ngày xem thống kê: 10-12-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 83: Ngày xem thống kê: 10-12-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 90: Ngày xem thống kê: 10-12-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 02: Ngày xem thống kê: 10-12-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 11-10-2023 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 12 18 8 8 11 12 8 10 11 8 9 11 9 6 13 14 10 17 10 10
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 7 9 12 15 11 12 8 8 9 8 10 17 11 9 34 14 14 15 10 13
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 13 13 19 8 6 8 7 10 15 10 10 18 10 9 11 8 7 11 22 8
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 11 12 10 17 18 14 24 7 10 13 10 9 6 8 10 10 10 9 14 7
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 9 10 5 8 11 18 15 14 11 9 7 11 11 17 11 9 7 13 8 11
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau