• Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 09: Ngày xem thống kê: 25-06-2022 số ngày vẫn chưa ra là: 14 ngày
Lô tô 14: Ngày xem thống kê: 25-06-2022 số ngày vẫn chưa ra là: 13 ngày
Lô tô 26: Ngày xem thống kê: 25-06-2022 số ngày vẫn chưa ra là: 12 ngày
Lô tô 27: Ngày xem thống kê: 25-06-2022 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 35: Ngày xem thống kê: 25-06-2022 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 73: Ngày xem thống kê: 25-06-2022 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 67: Ngày xem thống kê: 25-06-2022 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 94: Ngày xem thống kê: 25-06-2022 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 26-04-2022 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 11 9 14 31 8 13 11 9 9 9 10 12 7 9 23 16 14 10 5 19
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 15 11 12 17 12 7 12 13 19 13 15 10 26 14 13 13 9 11 7 15
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 24 13 11 8 10 14 5 18 12 12 10 8 17 12 16 9 14 15 9 17
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 10 18 18 10 15 11 10 11 12 13 18 17 13 11 14 14 13 7 9 8
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 12 16 17 17 10 8 16 16 11 19 12 13 7 11 8 10 11 18 11 26
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau