• Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 72: Ngày xem thống kê: 29-01-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 21 ngày
Lô tô 14: Ngày xem thống kê: 29-01-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 77: Ngày xem thống kê: 29-01-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 90: Ngày xem thống kê: 29-01-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 33: Ngày xem thống kê: 29-01-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 41: Ngày xem thống kê: 29-01-2023 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 30-11-2022 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 14 11 13 13 27 16 11 12 11 12 14 12 11 10 20 9 12 10 18 15
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 14 14 8 11 14 15 8 23 13 22 7 13 8 16 11 12 17 12 7 11
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 14 7 6 9 10 16 13 11 13 13 22 12 11 14 10 9 22 15 11 12
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 12 10 12 19 4 14 16 6 10 16 9 25 6 7 9 15 12 15 13 6
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 7 9 4 8 21 7 6 9 17 13 11 8 8 17 16 8 6 12 11 18
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau