• XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
76
26
63
G.7
545
903
142
G.6
5712
6211
1880
9196
0530
1884
8597
7118
7387
G.5
8120
7808
7449
G.4
80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700
29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385
06041
50825
73444
83610
84997
09764
46958
G.3
48771
16461
11267
93435
85811
51333
G.2
32823
22509
69919
G.1
88376
28169
62064
DB6
415615
332396
655931

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
78
10
65
G.7
504
490
265
G.6
7886
3990
3227
2479
6712
0494
0675
4165
3390
G.5
0165
1210
8380
G.4
33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158
49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297
85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547
G.3
46753
49698
99258
48994
44117
47904
G.2
46729
34028
81404
G.1
71403
70057
40662
DB6
264606
016979
441074

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
26
97
76
G.7
622
130
707
G.6
0688
8957
5245
8706
4371
4724
8482
9910
1795
G.5
5778
0728
4546
G.4
76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076
71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190
48418
54605
01660
00155
70981
20698
56270
G.3
06897
37701
94992
63416
37812
32454
G.2
33955
31251
94551
G.1
85638
56176
93320
DB6
955137
415405
061362

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
31
15
76
G.7
478
874
010
G.6
4788
0283
3719
4175
3438
5166
7130
8788
8842
G.5
1961
2641
8438
G.4
31534
01983
52336
63771
42126
26856
03411
40182
62930
29223
63650
61067
95446
77450
09166
09152
46984
00016
05189
17598
51570
G.3
02430
49268
52156
30386
02453
22936
G.2
48511
81528
53834
G.1
88034
24893
37735
DB6
817869
791136
786826

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
87
79
56
G.7
754
076
157
G.6
3943
5585
7919
3470
0128
6919
4170
3797
0933
G.5
6784
3016
0327
G.4
12053
37529
65591
61030
75228
40096
59059
78029
96016
48071
69799
91875
10905
87918
77500
52255
23766
69381
84973
29315
27578
G.3
55376
32626
79069
41158
49803
41740
G.2
71841
41164
68090
G.1
92246
10646
99690
DB6
516362
391419
165924

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
11
08
32
G.7
293
983
206
G.6
7828
0185
2530
1301
8634
1038
6124
1876
9992
G.5
8164
1419
2466
G.4
20567
30058
81406
53575
71204
23520
16349
34487
61270
41447
73323
43132
74397
98393
62723
07086
44452
64853
29493
95063
86176
G.3
52578
69719
53684
79984
57820
55802
G.2
05907
19727
46246
G.1
27896
55323
77867
DB6
848578
283957
326727

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
73
53
52
G.7
671
995
657
G.6
2326
5338
4815
6739
9800
7649
3312
0632
1131
G.5
0946
2101
0759
G.4
94955
88753
49699
30012
20744
47805
00378
99459
61377
29415
75511
98265
59490
12193
05021
23029
86292
59937
00267
19091
10501
G.3
73354
12936
95377
91921
37280
36596
G.2
38416
65424
28482
G.1
89055
52979
38944
DB6
757156
402234
492790

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
46
72
94
G.7
937
822
988
G.6
3747
3967
3483
7638
5431
1644
9820
6388
8249
G.5
0901
6778
4082
G.4
75494
00743
38003
86468
69736
60660
78441
78448
46403
33931
94230
00108
97221
89784
81180
74694
67087
35755
10132
21280
02542
G.3
49124
55359
54112
20677
41705
18379
G.2
54469
52912
70433
G.1
19782
84950
77703
DB6
925557
168065
370800

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Đắk Nông
G.8
55
96
89
G.7
749
165
273
G.6
5940
2228
3780
2207
3838
0363
6947
3444
3972
G.5
3957
0575
4053
G.4
88675
84396
71270
69012
60938
32300
68015
18361
93379
82327
33805
48178
36915
14112
02153
71016
09894
25470
61609
01871
29291
G.3
19221
60895
96365
77476
66529
69827
G.2
64244
70191
11915
G.1
60107
05011
29010
DB6
119454
421464
433382

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
17
83
36
G.7
150
756
869
G.6
3186
1575
9235
3281
0376
2550
2115
1849
5909
G.5
7777
9002
0341
G.4
03253
93664
84102
62713
86726
72487
76243
47472
84181
04682
26771
27154
17496
20836
87054
00670
95669
61208
49348
53378
83469
G.3
31243
78528
54130
69469
35405
19159
G.2
04387
62738
82081
G.1
49314
28874
67840
DB6
234365
343497
829741

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMT Th7 Nhận KQXS Đắk Nông , soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 530