• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 24-04-2024

11
12
14
19
21
22
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 20-04-2024

05
06
08
17
21
27

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 17-04-2024

09
17
19
20
21
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 13-04-2024

03
14
17
23
32
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 10-04-2024

06
10
17
18
22
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 06-04-2024

10
11
13
15
25
26

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 03-04-2024

07
16
21
25
26
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 30-03-2024

02
06
10
16
23
25

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 27-03-2024

02
04
05
12
14
21

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 23-03-2024

02
06
15
19
34
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 20-03-2024

03
18
22
28
32
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 16-03-2024

02
03
16
20
22
26

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 13-03-2024

10
14
16
17
23
25

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 09-03-2024

03
08
10
17
22
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 06-03-2024

02
16
21
29
30
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 02-03-2024

03
05
06
23
29
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 28-02-2024

05
06
08
23
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 24-02-2024

03
07
12
16
20
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 21-02-2024

06
08
15
18
23
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 17-02-2024

04
17
22
28
30
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-02-2024

02
11
16
21
25
33
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 154