• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 22-06-2022

03
05
13
16
34
35
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 18-06-2022

03
09
11
19
21
22

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 15-06-2022

01
08
11
22
25
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 11-06-2022

11
14
16
19
25
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 08-06-2022

01
08
10
19
28
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 04-06-2022

03
09
20
27
32
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 01-06-2022

11
23
24
29
31
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 28-05-2022

08
14
21
27
31
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 25-05-2022

03
04
18
20
24
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 21-05-2022

19
20
21
24
33
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 18-05-2022

14
15
16
17
19
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 14-05-2022

06
08
13
24
29
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 11-05-2022

01
05
12
18
21
24

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 07-05-2022

09
13
15
20
30
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 04-05-2022

05
06
16
18
27
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 30-04-2022

04
05
14
21
29
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 27-04-2022

01
04
06
11
18
19

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 23-04-2022

02
04
07
15
27
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 20-04-2022

04
09
14
17
23
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 16-04-2022

01
06
15
22
27
29

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 13-04-2022

06
09
15
17
19
36
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 357