• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 04-02-2023

14
15
25
27
30
34
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 01-02-2023

03
08
12
14
23
24

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 28-01-2023

14
15
17
19
20
29

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 25-01-2023

14
17
19
26
28
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 18-01-2023

09
13
22
27
28
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 14-01-2023

06
07
13
14
20
21

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 11-01-2023

10
14
16
18
22
24

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 07-01-2023

07
13
22
24
28
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 04-01-2023

05
18
19
20
25
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 31-12-2022

03
12
14
16
30
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 28-12-2022

04
07
08
15
18
21

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 24-12-2022

03
06
11
17
24
28

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 21-12-2022

08
15
18
21
23
25

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 17-12-2022

07
15
21
22
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-12-2022

04
12
14
18
22
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 10-12-2022

06
11
24
26
27
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 07-12-2022

08
19
23
25
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 03-12-2022

03
28
32
33
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 30-11-2022

13
23
26
30
33
34

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 26-11-2022

03
07
10
15
19
25

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 23-11-2022

04
09
14
15
18
25
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 423