• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 28-09-2022

04
12
15
28
29
34
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 24-09-2022

01
08
10
18
33
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 21-09-2022

02
16
20
24
28
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 17-09-2022

01
08
12
25
30
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 14-09-2022

06
14
20
21
28
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 10-09-2022

04
07
09
15
22
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 07-09-2022

05
08
17
23
26
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 03-09-2022

13
17
18
23
30
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 31-08-2022

06
09
19
27
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 27-08-2022

05
06
07
09
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 24-08-2022

10
15
16
17
27
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 20-08-2022

05
15
16
22
24
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 17-08-2022

15
17
25
27
30
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 13-08-2022

12
14
17
21
31
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 10-08-2022

05
06
07
19
26
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 06-08-2022

01
03
17
21
26
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 03-08-2022

04
07
15
17
24
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 30-07-2022

06
11
18
22
23
27

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 27-07-2022

04
08
13
19
24
27

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 23-07-2022

03
05
13
19
23
31

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 20-07-2022

05
06
15
19
27
31
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 252