• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 09-12-2023

07
08
14
17
18
21
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 06-12-2023

01
06
19
23
29
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 02-12-2023

04
13
22
29
32
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 29-11-2023

05
14
17
26
27
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 25-11-2023

03
07
16
23
29
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 22-11-2023

01
06
13
18
27
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 18-11-2023

02
06
08
10
18
21

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 15-11-2023

03
04
20
26
34
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 11-11-2023

03
12
16
20
29
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 08-11-2023

06
16
20
23
25
28

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 04-11-2023

02
13
27
32
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 01-11-2023

01
04
09
22
26
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 28-10-2023

04
15
17
19
27
28

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 25-10-2023

07
12
13
14
23
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 21-10-2023

02
16
21
22
32
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 18-10-2023

02
05
11
21
29
31

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 14-10-2023

05
12
18
25
28
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 11-10-2023

03
05
07
09
21
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 07-10-2023

12
16
18
19
20
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 04-10-2023

01
11
14
24
25
33

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 30-09-2023

06
12
13
20
24
35
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 407