• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
90
97
G.7
613
975
G.6
3972
5879
8867
8696
9877
6196
G.5
2668
3835
G.4
39862
81091
23958
90590
97707
35999
75551
59397
74338
28469
34691
75206
09765
43873
G.3
43421
17244
63972
56593
G.2
44606
11808
G.1
85910
17353
DB6
474809
062857

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
07
01
G.7
906
680
G.6
0390
6600
9895
7498
2178
9346
G.5
3974
5023
G.4
10687
52204
09087
34600
53258
02865
91768
09101
34885
81170
40849
73324
73963
67924
G.3
51616
86666
55511
14609
G.2
28656
64054
G.1
44300
60969
DB6
316288
054076

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
71
00
G.7
773
729
G.6
8903
4694
2899
4585
8129
8932
G.5
5325
8513
G.4
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
G.3
95981
00123
51898
25004
G.2
12674
11719
G.1
38441
72488
DB6
006330
569179

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
64
30
G.7
982
453
G.6
4306
7665
4643
4329
9594
0315
G.5
9564
2220
G.4
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
G.3
37145
88820
47972
20969
G.2
39972
02673
G.1
07964
74030
DB6
930199
723029

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
61
89
G.7
195
945
G.6
4279
4690
1621
3289
6178
5459
G.5
3778
3121
G.4
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
G.3
47500
86478
34293
51414
G.2
42785
06540
G.1
06414
61385
DB6
701483
320593

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
31
61
G.7
132
205
G.6
4834
7041
6252
4708
4817
9938
G.5
3663
1933
G.4
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
G.3
36723
85477
00590
74522
G.2
79570
78395
G.1
94806
81491
DB6
452694
791458

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
63
16
G.7
130
639
G.6
3814
6745
1854
5318
8728
7015
G.5
7426
5686
G.4
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
G.3
31159
65235
28999
83454
G.2
74414
85228
G.1
08297
68626
DB6
560979
400766

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
62
59
G.7
655
590
G.6
4141
6826
3621
0021
8394
9663
G.5
9117
9869
G.4
22516
32913
97831
70441
19468
89742
98131
16507
30341
97516
86455
13494
01823
62956
G.3
76893
21210
92189
32317
G.2
49118
19673
G.1
65722
43707
DB6
580016
183209

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
22
81
G.7
796
601
G.6
0370
6759
8463
5930
2854
8478
G.5
7119
1076
G.4
22894
37486
89937
56202
69815
54630
44086
61216
78048
23497
21843
82950
01871
32094
G.3
33065
01744
67650
87462
G.2
76065
85302
G.1
21668
64885
DB6
708726
298062

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
83
87
G.7
318
700
G.6
6148
6390
2062
2341
8405
9210
G.5
8431
7439
G.4
81810
24067
66521
52791
02295
01738
10040
21658
15221
89346
24019
66487
20013
95893
G.3
71698
83640
37766
22314
G.2
63910
80128
G.1
16821
91756
DB6
581637
705710

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 820