• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
93
29
G.7
403
313
G.6
3972
5138
3608
1291
5420
3132
G.5
2903
0656
G.4
26144
19889
24927
37656
23717
11012
04227
02836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
G.3
52537
14967
79853
74178
G.2
46895
82005
G.1
17518
12522
DB6
886604
184332

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
68
30
G.7
183
606
G.6
0741
1034
8006
2250
3579
0272
G.5
3109
1064
G.4
85886
05759
13080
15525
26576
88259
06056
69193
99773
27652
10699
37629
43936
84432
G.3
48617
24844
13160
86203
G.2
37606
61433
G.1
81486
30685
DB6
835554
633242

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
01
16
G.7
131
256
G.6
6435
6083
2722
6457
0743
7041
G.5
0937
1583
G.4
29839
30301
27460
35502
77890
69722
09479
30299
60276
45800
33026
57353
67776
05632
G.3
58227
33099
44252
28015
G.2
56584
31911
G.1
14133
41117
DB6
371175
920918

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
31
96
G.7
540
211
G.6
1994
7899
0535
4331
8371
3728
G.5
3718
7893
G.4
72207
78456
90722
32287
36864
82566
90238
74246
96387
26890
82753
03687
69664
56874
G.3
47667
96890
31376
25991
G.2
88618
93323
G.1
76120
22425
DB6
780439
585889

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
30
87
G.7
604
360
G.6
6556
6128
2687
6803
4363
1436
G.5
1437
8515
G.4
99298
93081
69100
22458
03046
68537
39233
16052
16849
06394
94184
18993
48826
22301
G.3
86811
87469
10796
68413
G.2
62139
85777
G.1
98096
58683
DB6
231269
147991

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
57
30
G.7
827
654
G.6
4136
4720
1163
5428
1951
4100
G.5
2465
4928
G.4
88915
35060
19958
38918
53011
90658
39844
76261
48675
10480
09461
62969
71322
26774
G.3
01238
79710
91108
96333
G.2
80946
54143
G.1
60755
25210
DB6
465562
403367

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
95
74
G.7
151
062
G.6
4224
4511
2017
1159
6357
5270
G.5
1134
8678
G.4
25785
03760
06599
99244
39464
16149
39247
77729
98724
74314
90089
20716
79131
27889
G.3
88796
72182
21591
27099
G.2
30569
89873
G.1
05016
67016
DB6
854776
329648

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
26
23
G.7
119
808
G.6
7047
8380
3494
8126
7664
3701
G.5
4701
2705
G.4
00850
61398
68514
56449
94286
82413
55070
05354
50364
91799
16520
30523
31493
13043
G.3
29227
64534
92786
18175
G.2
06384
17590
G.1
00822
40233
DB6
417381
786688

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
49
75
G.7
497
948
G.6
0555
5883
0337
2225
3609
4287
G.5
6545
4662
G.4
53899
16558
24653
04146
37029
42836
01138
55618
32694
25926
09462
06146
98668
51894
G.3
30407
79991
65017
04262
G.2
77640
29944
G.1
00914
91920
DB6
982528
809490

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
56
83
G.7
064
845
G.6
1869
6209
6929
2483
3870
3855
G.5
5227
5582
G.4
58372
48786
75727
57454
99476
37257
94615
43067
40618
37558
10096
92502
83217
06986
G.3
16428
78129
18954
89906
G.2
34641
64530
G.1
14509
38600
DB6
974278
199174

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 200