• XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
18
81
G.7
934
591
G.6
5479
8848
9073
7617
7799
7518
G.5
3613
8648
G.4
02226
81018
01999
21008
47848
86893
40905
88933
72830
20116
41307
35758
06419
91771
G.3
72162
83589
58543
31638
G.2
98326
21293
G.1
89123
37067
DB6
435861
433233

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
44
54
G.7
645
558
G.6
5285
9513
4584
9746
3315
8741
G.5
3913
1964
G.4
58344
97731
00785
15418
21396
39244
35309
14869
69329
79214
08566
71701
69303
90652
G.3
02140
42326
49124
06927
G.2
01620
07057
G.1
99789
71307
DB6
000736
331504

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
68
51
G.7
396
579
G.6
6578
0864
0081
8164
9767
4765
G.5
6179
4192
G.4
87543
25335
40537
34751
95135
83085
50164
90146
19251
24890
13467
37274
84805
18114
G.3
25955
65598
39137
43103
G.2
29994
60559
G.1
02870
09153
DB6
419588
420075

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
15
24
G.7
056
042
G.6
3378
4255
1495
6337
8900
4387
G.5
0734
5435
G.4
86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464
95873
29382
91809
13395
87250
51885
55179
G.3
52425
91935
48404
22645
G.2
90147
64023
G.1
10094
27890
DB6
829996
724015

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
99
89
G.7
546
640
G.6
3367
1962
7865
1459
8272
0599
G.5
0341
0615
G.4
59099
34927
05189
68308
17574
05639
13726
59737
18137
83428
20665
01751
93726
54082
G.3
07079
67310
78323
14491
G.2
75911
10100
G.1
08005
91473
DB6
317566
123076

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
29
21
G.7
462
390
G.6
5047
5268
7271
6866
2789
3577
G.5
5929
7860
G.4
18095
76088
90005
22925
43829
70639
73215
04325
04189
23731
76191
47034
63805
46631
G.3
49053
09210
31462
75749
G.2
72188
05889
G.1
31696
10173
DB6
659770
851265

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
64
18
G.7
256
357
G.6
6789
2905
2027
5918
2197
2810
G.5
1070
5694
G.4
93876
86832
52007
63980
96867
75481
79158
48385
08603
77736
94369
16416
10151
89626
G.3
08192
80483
96319
24381
G.2
01523
30972
G.1
58438
38029
DB6
037217
483117

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
23
91
G.7
909
298
G.6
3398
1803
0342
0265
1448
2726
G.5
6374
8413
G.4
47223
37703
41888
58991
87594
88027
79466
62991
64530
89227
17026
12546
11378
00940
G.3
86814
80049
06754
34558
G.2
12463
89650
G.1
56260
21815
DB6
133103
972975

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Ninh Thuận
Gia Lai
G.8
12
60
G.7
906
418
G.6
1972
4073
5494
0636
4255
6325
G.5
5430
8750
G.4
52351
06064
95554
76957
38125
94285
27956
08639
29077
17928
47798
87556
93986
29347
G.3
18711
96851
51611
46622
G.2
23446
70321
G.1
80612
46571
DB6
486236
897335

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
55
98
G.7
338
986
G.6
5931
1713
1962
9411
3918
9465
G.5
8443
5844
G.4
20292
34170
93679
54470
10709
71529
81899
44744
31742
81710
87520
94195
37463
28319
G.3
43968
71426
48187
88120
G.2
27405
36661
G.1
17912
64883
DB6
061333
434602

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 6 - Xổ số miền Trung Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMT Th6 Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 488