• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
Huế
G.8
24
41
92
G.7
128
413
265
G.6
1335
1952
2119
0855
7113
0549
4769
8740
4682
G.5
5535
9322
6331
G.4
11860
27999
69946
16269
77640
45749
68250
07932
96012
68113
20803
24289
74705
66368
89824
49910
96410
97870
90020
58383
88097
G.3
02799
29760
82657
81492
87871
12980
G.2
71339
48096
76727
G.1
54443
11610
62453
DB6
910609
086145
464117

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Huế
Kon Tum
G.8
56
43
27
G.7
992
216
043
G.6
3092
6376
0255
4872
2529
0075
4455
9309
4922
G.5
4910
9209
8570
G.4
77366
57498
83710
33065
55017
79155
20201
04540
05182
39615
59925
48208
28615
23852
80026
76626
55482
95434
50228
18508
92839
G.3
35543
84534
88063
38790
47702
70381
G.2
71448
08736
98609
G.1
49485
62060
92208
DB6
310905
444846
556433

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
Huế
G.8
37
70
63
G.7
490
479
988
G.6
0780
3668
0053
8868
1226
6977
5847
1452
3337
G.5
1952
5618
8823
G.4
57717
50428
84145
04585
46030
91116
95263
00458
44311
45727
85026
83489
96018
64219
48712
53425
38450
07891
61629
40192
02027
G.3
83388
26510
62063
14306
51229
99818
G.2
08724
24103
39813
G.1
80226
75098
20310
DB6
563169
920866
532831

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
41
98
G.7
525
912
G.6
1850
3643
7288
7923
0553
2737
G.5
2507
6077
G.4
03182
57725
32423
56406
00410
24824
40105
07993
26311
61491
25447
80450
13915
29649
G.3
78169
26070
29924
90783
G.2
48244
20201
G.1
24215
34381
DB6
569935
678976

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
84
75
G.7
608
123
G.6
3284
3086
9644
3248
5516
5573
G.5
8301
9703
G.4
31757
01500
76229
79808
23102
44124
40919
21126
17010
93784
23959
94334
18095
20238
G.3
69742
30432
96832
38536
G.2
42355
87747
G.1
31774
32007
DB6
106874
355904

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
43
13
G.7
623
793
G.6
8041
4654
4346
0691
5058
7030
G.5
6177
9619
G.4
28124
51171
68123
56576
45489
77523
04438
12838
62980
91120
90686
28597
83099
25451
G.3
53064
90817
25125
15207
G.2
16302
17385
G.1
01087
47024
DB6
273159
651163

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
15
66
G.7
662
720
G.6
9285
0244
0632
1980
5610
2001
G.5
0686
4356
G.4
62038
22359
08462
04801
74801
86494
97929
09167
07560
62136
36473
23085
19479
19222
G.3
62043
86441
19540
74714
G.2
54837
87552
G.1
10226
46240
DB6
806752
642066

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
29
63
G.7
378
460
G.6
7006
3559
7945
6749
9163
4785
G.5
9688
6989
G.4
64572
98605
97616
49506
86635
82342
37662
43283
55234
75649
37333
46356
11606
60247
G.3
02047
71474
27354
18953
G.2
38503
49724
G.1
88959
34877
DB6
467908
922062

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
20
23
G.7
555
140
G.6
3331
3723
3946
2762
1047
6528
G.5
1329
9217
G.4
38396
71462
20819
13586
99999
50032
41011
52076
53517
93495
20623
20356
71874
46021
G.3
31277
02684
02698
71744
G.2
66355
92737
G.1
13576
05385
DB6
163825
436881

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
25
01
G.7
448
994
G.6
1764
6323
4939
9844
2936
6932
G.5
0770
8892
G.4
28483
83295
19944
60191
17871
75763
59853
91215
12049
35044
56671
65863
99238
56970
G.3
70670
14573
54889
62555
G.2
78755
66669
G.1
09248
49281
DB6
944964
734643

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1059