• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43.522.243.950đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.013.072.800đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00886, Thứ Năm, ngày 01-06-2023
40
03
47
46
41
18
36

Giá trị Jackpot 1

43.522.243.950đ

Giá trị Jackpot 2

4.013.072.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
379
9437
Giá trị giải (đồng)
43.522.243.950
4.013.072.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00883, Thứ Năm, ngày 25-05-2023
33
46
19
15
16
31
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
483
9329
Giá trị giải (đồng)
37.840.372.050
3.381.753.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00880, Thứ Năm, ngày 18-05-2023
41
13
21
30
23
14
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
491
9032
Giá trị giải (đồng)
32.942.141.850
4.499.150.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00877, Thứ Năm, ngày 11-05-2023
19
34
03
33
51
01
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
739
17299
Giá trị giải (đồng)
73.659.305.100
3.871.997.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00874, Thứ Năm, ngày 04-05-2023
52
35
45
30
13
32
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
4
656
15422
Giá trị giải (đồng)
65.811.324.900
1.774.701.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00871, Thứ Năm, ngày 27-04-2023
08
28
38
39
41
45
54
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
804
16507
Giá trị giải (đồng)
58.514.317.950
3.466.427.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00868, Thứ Năm, ngày 20-04-2023
32
42
35
07
51
11
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
667
13906
Giá trị giải (đồng)
53.021.964.900
3.246.319.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00865, Thứ Năm, ngày 13-04-2023
22
28
37
26
48
39
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
7
609
12101
Giá trị giải (đồng)
46.173.445.950
5.423.864.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00862, Thứ Năm, ngày 06-04-2023
54
33
52
07
12
10
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
593
11271
Giá trị giải (đồng)
40.461.283.650
4.789.180.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00859, Thứ Năm, ngày 30-03-2023
21
11
32
30
06
14
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
476
10469
Giá trị giải (đồng)
35.002.371.900
4.182.634.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00856, Thứ Năm, ngày 23-03-2023
04
07
49
40
22
33
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
13
660
14859
Giá trị giải (đồng)
71.024.943.450
3.626.815.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00853, Thứ Năm, ngày 16-03-2023
06
34
55
50
48
23
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
8
616
14140
Giá trị giải (đồng)
62.243.461.200
4.823.636.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00850, Thứ Năm, ngày 09-03-2023
22
54
53
34
28
12
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
593
14227
Giá trị giải (đồng)
54.468.180.300
3.959.716.750
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 172

DMCA.com Protection Status