• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
116.463.068.400đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.952.789.200đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00996, Thứ Năm, ngày 15-02-2024
21
08
07
03
26
18
19

Giá trị Jackpot 1

116.463.068.400đ

Giá trị Jackpot 2

4.952.789.200đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
27
1590
33383
Giá trị giải (đồng)
116.463.068.400
4.952.789.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00994, Thứ Năm, ngày 08-02-2024
22
31
35
36
38
42
11
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
107.397.479.550
3.945.501.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00991, Thứ Năm, ngày 01-02-2024
07
32
10
22
02
40
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
20
1139
24469
Giá trị giải (đồng)
95.065.337.100
4.250.521.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00988, Thứ Năm, ngày 25-01-2024
13
35
38
42
17
48
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
17
930
19259
Giá trị giải (đồng)
83.810.646.300
3.754.098.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00985, Thứ Năm, ngày 18-01-2024
38
52
33
12
20
40
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
869
17793
Giá trị giải (đồng)
73.702.820.550
3.301.982.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00982, Thứ Năm, ngày 11-01-2024
52
51
23
44
02
32
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
19
757
16460
Giá trị giải (đồng)
65.509.647.150
4.208.594.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00979, Thứ Năm, ngày 04-01-2024
37
34
54
43
07
52
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
817
15084
Giá trị giải (đồng)
57.063.120.600
3.270.091.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00976, Thứ Năm, ngày 28-12-2023
28
40
30
20
45
52
32
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
595
13500
Giá trị giải (đồng)
50.014.908.300
4.649.067.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00973, Thứ Năm, ngày 21-12-2023
09
31
48
39
47
41
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
502
11762
Giá trị giải (đồng)
42.761.793.000
3.843.165.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00970, Thứ Năm, ngày 14-12-2023
23
43
12
01
52
48
30
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
638
11755
Giá trị giải (đồng)
36.585.760.800
3.156.939.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00967, Thứ Năm, ngày 07-12-2023
28
09
13
53
33
50
47
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
507
9651
Giá trị giải (đồng)
31.401.323.850
4.638.329.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00964, Thứ Năm, ngày 30-11-2023
54
28
21
09
50
13
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
562
12592
Giá trị giải (đồng)
46.969.203.000
4.086.792.750
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1593

DMCA.com Protection Status