• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42.691.966.950đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.653.973.300đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00675, Thứ Năm, ngày 20-01-2022
46
41
34
21
08
32
48

Giá trị Jackpot 1

42.691.966.950đ

Giá trị Jackpot 2

4.653.973.300đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
662
13202
Giá trị giải (đồng)
42.691.966.950
4.653.973.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00672, Thứ Năm, ngày 13-01-2022
37
46
26
07
12
17
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
719
13837
Giá trị giải (đồng)
36.143.063.400
3.926.317.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00669, Thứ Năm, ngày 06-01-2022
30
14
04
21
08
49
38
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
8
589
12808
Giá trị giải (đồng)
40.268.451.000
3.243.754.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00666, Thứ Năm, ngày 30-12-2021
25
32
09
37
27
46
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
622
12419
Giá trị giải (đồng)
33.605.699.250
3.400.633.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00663, Thứ Năm, ngày 23-12-2021
29
08
43
54
22
45
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
1878
35188
Giá trị giải (đồng)
204.118.789.350
4.274.263.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00660, Thứ Năm, ngày 16-12-2021
24
30
43
49
19
41
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
25
1374
29169
Giá trị giải (đồng)
187.387.466.700
4.132.647.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00657, Thứ Năm, ngày 09-12-2021
50
33
14
41
40
03
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
18
1097
26717
Giá trị giải (đồng)
172.318.645.650
3.557.945.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00654, Thứ Năm, ngày 02-12-2021
48
28
44
23
06
31
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
1127
24516
Giá trị giải (đồng)
157.547.327.700
3.997.782.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00651, Thứ Năm, ngày 25-11-2021
18
16
41
29
24
33
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
1177
26734
Giá trị giải (đồng)
144.675.020.100
3.487.843.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00648, Thứ Năm, ngày 18-11-2021
18
37
40
39
32
30
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
1166
24324
Giá trị giải (đồng)
132.079.733.400
4.343.540.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00645, Thứ Năm, ngày 11-11-2021
41
03
45
37
49
35
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
994
23672
Giá trị giải (đồng)
119.987.868.900
3.496.750.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00642, Thứ Năm, ngày 04-11-2021
05
15
31
32
50
10
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
27
1183
27090
Giá trị giải (đồng)
106.907.224.800
3.853.015.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00639, Thứ Năm, ngày 28-10-2021
31
02
04
13
35
06
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
977
20779
Giá trị giải (đồng)
95.299.509.900
3.769.115.200
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1030

DMCA.com Protection Status