• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76.722.113.100đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.970.457.500đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01051, Thứ Bảy, ngày 22-06-2024
31
17
25
42
41
35
36

Giá trị Jackpot 1

76.722.113.100đ

Giá trị Jackpot 2

3.970.457.500đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
29
1120
21119
Giá trị giải (đồng)
76.722.113.100
3.970.457.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01048, Thứ Bảy, ngày 15-06-2024
10
05
20
14
26
51
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
927
20160
Giá trị giải (đồng)
67.987.995.600
3.966.842.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01045, Thứ Bảy, ngày 08-06-2024
32
16
13
43
35
33
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
914
17872
Giá trị giải (đồng)
59.286.413.550
3.583.225.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01042, Thứ Bảy, ngày 01-06-2024
31
30
06
49
24
47
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
706
14445
Giá trị giải (đồng)
51.723.546.150
3.296.685.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01039, Thứ Bảy, ngày 25-05-2024
22
53
43
39
38
15
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
547
12607
Giá trị giải (đồng)
44.500.277.100
4.168.189.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01036, Thứ Bảy, ngày 18-05-2024
12
18
52
20
27
25
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
740
14703
Giá trị giải (đồng)
37.855.412.400
3.429.871.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01033, Thứ Bảy, ngày 11-05-2024
46
43
23
25
54
19
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
546
11770
Giá trị giải (đồng)
31.730.182.500
3.192.242.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01030, Thứ Bảy, ngày 04-05-2024
45
35
55
27
05
49
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
1120
17823
Giá trị giải (đồng)
58.191.976.650
5.173.135.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01027, Thứ Bảy, ngày 27-04-2024
55
38
48
07
43
12
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
896
18181
Giá trị giải (đồng)
49.665.978.300
4.225.802.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01024, Thứ Bảy, ngày 20-04-2024
43
02
35
06
47
45
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
670
15900
Giá trị giải (đồng)
41.561.844.600
3.325.342.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01021, Thứ Bảy, ngày 13-04-2024
42
37
38
40
36
29
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
787
16665
Giá trị giải (đồng)
33.007.128.150
3.334.125.350
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01018, Thứ Bảy, ngày 06-04-2024
39
09
13
30
54
20
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
47
3272
73555
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
67.784.892.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01015, Thứ Bảy, ngày 30-03-2024
55
38
54
17
27
14
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
31
2901
62094
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
10.983.938.000
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 396

DMCA.com Protection Status