• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32.990.974.950đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.814.957.800đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00968, Thứ Bảy, ngày 09-12-2023
47
09
27
26
06
34
41

Giá trị Jackpot 1

32.990.974.950đ

Giá trị Jackpot 2

4.814.957.800đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
619
11708
Giá trị giải (đồng)
32.990.974.950
4.814.957.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00965, Thứ Bảy, ngày 02-12-2023
10
48
01
37
20
51
54
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
1033
15666
Giá trị giải (đồng)
48.458.017.200
4.252.216.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00962, Thứ Bảy, ngày 25-11-2023
10
17
09
07
25
53
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
687
14059
Giá trị giải (đồng)
42.235.023.000
3.560.772.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00959, Thứ Bảy, ngày 18-11-2023
10
07
29
14
28
01
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
667
12430
Giá trị giải (đồng)
37.188.068.250
3.137.295.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00956, Thứ Bảy, ngày 11-11-2023
02
04
42
41
19
03
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
461
10208
Giá trị giải (đồng)
32.810.830.500
3.876.263.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00953, Thứ Bảy, ngày 04-11-2023
48
37
47
50
35
14
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
410
9029
Giá trị giải (đồng)
33.414.096.900
3.379.344.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00950, Thứ Bảy, ngày 28-10-2023
25
14
11
47
44
46
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
1226
26742
Giá trị giải (đồng)
166.603.401.750
4.602.191.450
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00947, Thứ Bảy, ngày 21-10-2023
52
24
11
16
47
34
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
1280
26040
Giá trị giải (đồng)
142.854.653.550
5.512.337.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00944, Thứ Bảy, ngày 14-10-2023
23
08
38
47
34
30
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
20
1231
25555
Giá trị giải (đồng)
120.243.618.750
5.040.169.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00941, Thứ Bảy, ngày 07-10-2023
04
13
40
43
52
36
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
27
1576
24959
Giá trị giải (đồng)
101.882.095.950
4.617.950.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00938, Thứ Bảy, ngày 30-09-2023
19
13
38
44
03
30
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
1001
19647
Giá trị giải (đồng)
87.320.545.500
6.877.471.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00935, Thứ Bảy, ngày 23-09-2023
47
43
27
45
20
36
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
635
14725
Giá trị giải (đồng)
72.457.474.800
5.226.019.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00932, Thứ Bảy, ngày 16-09-2023
55
42
25
54
27
51
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
584
12178
Giá trị giải (đồng)
61.815.809.550
4.043.612.250
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 591

DMCA.com Protection Status