• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
69.843.950.850đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.450.051.600đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00833, Thứ Bảy, ngày 28-01-2023
09
22
29
38
47
23
33

Giá trị Jackpot 1

69.843.950.850đ

Giá trị Jackpot 2

4.450.051.600đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
17
1021
19927
Giá trị giải (đồng)
69.843.950.850
4.450.051.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00828, Thứ Bảy, ngày 14-01-2023
30
17
24
53
43
05
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
22
807
16275
Giá trị giải (đồng)
56.793.486.450
4.023.574.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00825, Thứ Bảy, ngày 07-01-2023
54
33
15
09
03
04
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
697
14990
Giá trị giải (đồng)
49.544.227.650
3.218.101.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00822, Thứ Bảy, ngày 31-12-2022
36
15
52
10
45
42
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
678
15098
Giá trị giải (đồng)
43.191.318.000
4.215.920.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00819, Thứ Bảy, ngày 24-12-2022
23
30
19
05
44
22
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
21
771
14867
Giá trị giải (đồng)
36.098.421.150
3.427.820.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00816, Thứ Bảy, ngày 17-12-2022
01
42
02
41
34
29
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
10
1358
31221
Giá trị giải (đồng)
167.391.079.950
5.274.529.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00813, Thứ Bảy, ngày 10-12-2022
44
13
02
18
12
33
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
20
1502
35069
Giá trị giải (đồng)
134.599.851.300
3.904.873.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00810, Thứ Bảy, ngày 03-12-2022
16
27
52
17
53
48
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
1282
28205
Giá trị giải (đồng)
108.784.806.600
4.106.678.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00807, Thứ Bảy, ngày 26-11-2022
52
24
48
23
08
49
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
1074
23690
Giá trị giải (đồng)
94.333.835.100
3.833.839.050
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00804, Thứ Bảy, ngày 19-11-2022
15
03
46
48
39
22
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
1137
24479
Giá trị giải (đồng)
83.273.763.450
3.384.349.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00801, Thứ Bảy, ngày 12-11-2022
42
18
35
23
08
30
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
884
18904
Giá trị giải (đồng)
72.525.177.750
3.320.316.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00798, Thứ Bảy, ngày 05-11-2022
47
22
19
10
53
25
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
924
18874
Giá trị giải (đồng)
63.987.346.200
3.600.351.150
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 501

DMCA.com Protection Status