• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300.000.000.000đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
25.409.725.000đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01019, Thứ Ba, ngày 09-04-2024
46
44
27
12
51
04
22

Giá trị Jackpot 1

300.000.000.000đ

Giá trị Jackpot 2

25.409.725.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
41
3112
69136
Giá trị giải (đồng)
300.000.000.000
25.409.725.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01016, Thứ Ba, ngày 02-04-2024
52
20
18
01
51
12
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
43
3182
66871
Giá trị giải (đồng)
317.948.300.400
4.994.255.600
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01013, Thứ Ba, ngày 26-03-2024
01
16
38
08
13
44
47
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
42
2734
63321
Giá trị giải (đồng)
297.045.137.100
4.773.402.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01010, Thứ Ba, ngày 19-03-2024
55
06
46
25
39
45
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
37
2240
49299
Giá trị giải (đồng)
257.677.415.400
4.532.598.900
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01007, Thứ Ba, ngày 12-03-2024
14
43
20
11
18
22
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
34
2559
51357
Giá trị giải (đồng)
213.559.310.100
7.055.505.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01004, Thứ Ba, ngày 05-03-2024
21
19
12
28
54
23
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
27
2012
43558
Giá trị giải (đồng)
177.059.760.600
7.622.995.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #01001, Thứ Ba, ngày 27-02-2024
08
01
04
24
35
06
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
2068
36946
Giá trị giải (đồng)
142.673.643.750
3.802.316.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00998, Thứ Ba, ngày 20-02-2024
52
50
46
55
51
34
05
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
27
1586
30486
Giá trị giải (đồng)
126.553.729.800
3.628.934.550
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00995, Thứ Ba, ngày 13-02-2024
17
22
31
34
49
08
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
1305
27701
Giá trị giải (đồng)
112.343.407.950
4.495.049.150
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00993, Thứ Ba, ngày 06-02-2024
27
19
51
34
46
08
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
28
1549
30460
Giá trị giải (đồng)
103.161.578.250
3.474.845.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00990, Thứ Ba, ngày 30-01-2024
49
10
52
13
03
40
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
1148
24000
Giá trị giải (đồng)
91.320.972.600
3.834.480.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00987, Thứ Ba, ngày 23-01-2024
13
51
49
27
48
32
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
14
888
19417
Giá trị giải (đồng)
80.681.771.550
3.406.445.250
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00984, Thứ Ba, ngày 16-01-2024
14
18
09
20
43
27
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
1132
22865
Giá trị giải (đồng)
70.984.974.900
3.313.161.050
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 842

DMCA.com Protection Status