KQXS Kết quả Xổ số ngày 04-06-2022

  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

DB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
60832
30058
63129
67653
30448
14577
57334
18196
03418
21125
2962
4394
7219
8466
5178
9011
2444
4487
3398
1365
500
161
485
03
68
87
42
Đầu Đuôi
00,3
18,9,1
29,5
32,4
48,4,2
58,3
62,6,5,1,8
77,8
87,5,7
96,4,8

XSMB Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM

Giải thưởng
Bình Phước
TPHCM
Hậu Giang
Long An
G.8
95
13
01
66
G.7
336
435
706
301
G.6
6181
3622
6882
9050
5576
1879
3379
8327
1356
4419
2096
9235
G.5
2175
4918
7315
7757
G.4
64677
23938
51595
10470
66990
06720
37777
64589
87626
59909
77489
95648
50215
11110
43262
28914
64995
17829
30101
12912
60251
69707
50614
68603
03621
86840
79699
05053
G.3
67328
13658
51629
97023
32826
40267
86310
01551
G.2
52931
82553
73616
70779
G.1
03977
74899
68249
01069
DB6
189852
666780
894328
920631

XSBP Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHCM Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSHG Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSLA Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Nam, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ Xo so truc tiep miền Nam, cập nhật từng giây, soạn XSMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Giải thưởng
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
G.8
43
40
97
G.7
910
387
820
G.6
3619
3055
0720
9536
0104
8137
7479
2066
4101
G.5
5582
4844
1923
G.4
14577
49949
57969
05408
62277
48029
53067
22544
31801
40928
56851
20020
90092
85731
92891
49045
93649
08528
74002
34873
87926
G.3
06740
96092
15367
17317
23353
38020
G.2
67280
60034
55020
G.1
02981
66562
16312
DB6
183210
891370
998806

XSDNA Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSDNO Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSQNG Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/sms)

nhan ket qua xo so mien bac Để nhận thống kê KQ miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Nhận KQ XSTT miền Trung, cập nhật từng giây, soạn XSMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 1859